Skip to main content

Mời họp UBND huyện tháng 2 năm 2018

Ngày đăng Thứ hai, 2018-02-12 16:12
Số ký hiệu: 31/GM
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ hai, February 12, 2018 - 16:15
Người ký: Nguyễn Đình Quyết
File gắn: PDF icon gm-31-2018-413-signed.pdf
Người đăng