Skip to main content

Mời dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện

Ngày đăng Thứ tư, 2017-12-06 08:55
Số ký hiệu: 10/GM
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ 3, December 5, 2017 - 09:00
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon giay_moi153.pdf
Người đăng