Skip to main content

Mời dự HN trực tuyến học tập,quán triệt các nội dung HN Trung ương 8

Ngày đăng Thứ 3, 2018-11-20 17:20
Số ký hiệu: 861/GM
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ 3, November 20, 2018 - 17:15
Người ký: Nông Văn Tâm
File gắn: PDF icon cv_861_moi_du_hn_truc_tuyen_hoc_tap_quan_triet_nqtw_8.signed.pdf
Người đăng