Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
91 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-8/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
92 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2017
93 Báo cáo KQ công tác quý I năm 2017 của Ban KT-XH HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/03/2017
94 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/02/2017
95 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ20-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/02/2017
96 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/1-08/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/12/2016
97 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/11-04/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/11/2016
98 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/11/2016
99 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 07-13/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
100 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/6/-6/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
101 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/10/2016
102 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/10/2016
103 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/9-18/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/09/2016
104 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-18/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/09/2016
105 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ8-14/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/09/2016
106 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05-11/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/09/2016
107 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/08/2016
108 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các PCT UBND từ ngày 01/8-07/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/08/2016
109 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/07/2016
110 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 11-17/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/07/2016
111 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 4-10/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/07/2016
112 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 27/6-03/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/06/2016
113 Báo cáo tuần từ ngày17-23/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/06/2016
114 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20-26/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/06/2016
115 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-19/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/06/2016
116 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-12/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/06/2016
117 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 30/5-5/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/05/2016
118 Lịch công tác tuần từ ngày 16/5-22/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 17/05/2016
119 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày09/4-15/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2016
120 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ09-15/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2016

Pages