Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
61 Lich công tác tháng 5 năm 2017 của PCT Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Sơn 03/05/2017
62 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 01/5-07/5/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/05/2017
63 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24/4-30/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/04/2017
64 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24-30/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
65 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
66 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
67 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03/4-09/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
68 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/3-02/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
69 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/3-26/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
70 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13-19/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
71 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
72 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
73 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-16/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
74 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13/2-19/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
75 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 06/2-12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
76 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 16-25/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
77 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-22/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
78 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 09-15/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
79 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-8/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
80 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2017
81 Báo cáo KQ công tác quý I năm 2017 của Ban KT-XH HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/03/2017
82 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/02/2017
83 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ20-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/02/2017
84 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/1-08/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/12/2016
85 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/11-04/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/11/2016
86 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/11/2016
87 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 07-13/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
88 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/6/-6/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
89 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/10/2016
90 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/10/2016

Pages