Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 23/4-29/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/04/2018
2 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/4-22/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/04/2018
3 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2018
4 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/4-08/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/04/2018
5 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 26/3-04/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2018
6 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 19-25/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/03/2018
7 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 12/3-18/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/03/2018
8 Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/-11/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
9 Lịch công tác tuần từ ngày 26-4/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/02/2018
10 Lịch công tác tuần từ 12/2-28/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/02/2018
11 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 29/1-04/22018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
12 Lịch công tác tuần từ ngày 05/2-11/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/02/2018
13 Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 02 năm 2018 Nguyễn Ngọc Sơn 02/02/2018
14 Lịch công tác tuần từ ngày 29/1-04/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/01/2018
15 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 22/01/2018
16 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 15-21/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/01/2018
17 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày29/12-04/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
18 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 08-14/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
19 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 01/1-07/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/01/2018
20 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/11-7/12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/12/2017
21 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 13-19/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
22 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
23 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 23-29/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
24 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 16-22/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
25 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
26 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 11/9-17/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
27 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 04/9-10/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
28 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/8-03/9/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
29 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/8-27/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
30 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 14/8-20/8/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017

Pages