Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17/9-23/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 17/09/2018
2 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10/9-16/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/09/2018
3 Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 9 năm 2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 31/08/2018
4 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày28/8-02/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/08/2018
5 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 20/8-26/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
6 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 13/8-19/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
7 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 06/8-12/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
8 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/7-05/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
9 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 23/7-29/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
10 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/7-22/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
11 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/7-15/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
12 Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 8 năm 2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/08/2018
13 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/7-24/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/07/2018
14 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày09/7-15/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/07/2018
15 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
16 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 11-17/6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
17 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 04-10//6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
18 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 28-3/6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
19 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 21-27/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
20 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 14-20/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
21 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/5-13/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
22 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/4-06/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
23 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 23/4-29/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/04/2018
24 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/4-22/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/04/2018
25 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2018
26 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/4-08/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/04/2018
27 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 26/3-04/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2018
28 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 19-25/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/03/2018
29 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 12/3-18/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/03/2018
30 Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/-11/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018

Pages