Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
1 Lịch công tác tuần của TT HU, lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22-28/4/2019 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 22/04/2019
2 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện từ ngày 01-5-4-2019 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 01/04/2019
3 Lịch công tác của CT,các PCT UBND huyện tuần từ ngày 28/1-03/2/2019 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 28/01/2019
4 Lịch công tác của CT,các PCT UBND huyện tuần từ ngày 14-20/1/2019 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/01/2019
5 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 12/11-18/11/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/11/2018
6 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 05-11/11/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/11/2018
7 Lịch làm việc của PCTTT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 11 năm 2018 Nguyễn Ngọc Sơn 02/11/2018
8 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 29/10-04/11/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/10/2018
9 Lịch công tác tuần từ ngày 29-04/11/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/10/2018
10 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 22-28/10/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 22/10/2018
11 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 15/10-21/10/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/10/2018
12 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 08/10-14/10/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/10/2018
13 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 01-07/10/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 01/10/2018
14 Lịch công tác tuần của PCT, CT UBND huyện từ ngày 24-30/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/09/2018
15 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 17/9-23/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 17/09/2018
16 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 10/9-16/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/09/2018
17 Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 9 năm 2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 31/08/2018
18 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày28/8-02/9/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/08/2018
19 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 20/8-26/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
20 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 13/8-19/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
21 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 06/8-12/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
22 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/7-05/8/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
23 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 23/7-29/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
24 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/7-22/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
25 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/7-15/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/08/2018
26 Lịch làm việc của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tháng 8 năm 2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/08/2018
27 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/7-24/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/07/2018
28 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày09/7-15/7/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/07/2018
29 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
30 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 11-17/6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018

Pages