Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ khen thuong y tế Ban Hành: 25/02/2016
QĐ V/v khen thưởng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách thuế Nhà nước năm 2015 và các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong cuộc vận động "Tết vì người nghèo" năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016
QĐ v/v bổ sung cho Phòng Nội vụ kinh phí tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015 Ban Hành: 29/01/2016
QĐ v/v khen thưởng người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Thế năm 2015 Ban Hành: 27/01/2016
QĐ v/v khen thưởng các tổ chức Hội có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 Ban Hành: 27/01/2016
QĐ v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến nông năm 2015 Ban Hành: 25/01/2016
QĐ v/v khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ thi công hồ Quỳnh huyện Yên Thế năm 2015 Ban Hành: 25/01/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Đông y - Châm cứu huyện Yên Thế năm 2015 Ban Hành: 25/01/2016
QĐ v/v khen thưởng xã, thị trấn 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Ban Hành: 22/01/2016
Đề nghị khen thưởng người có uy tín năm 2015 Ban Hành: 20/01/2016
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào "TD ĐKXD ĐSVH" năm 2015 Ban Hành: 18/01/2016
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Chính Phủ giai đoạn 2010-2015 Ban Hành: 18/01/2016
QĐ V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thú y năm 2015 Ban Hành: 15/07/2016
QĐ V/v tặng danh hiệu "đơn vị tiên tiến" và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 Ban Hành: 15/01/2016
QĐ V/v khen thưởng cán bộ, công nhân viên các đơn vị Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 Ban Hành: 15/01/2016

Pages