Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016 Ban Hành: 25/07/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cong tác xây dựng Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2012-2016 Ban Hành: 30/06/2016
Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân ngành giáo dục có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 Ban Hành: 30/06/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Ban Hành: 15/07/2016
Tờ trình đề nghị khen thưởng 2016 Ban Hành: 13/06/2016
về việc khen thưởng các giáo viên đạt giải trong hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp trường của trường mầm non Tân Hiệp năm học 2015-2016 Ban Hành: 08/06/2016
về việc khen thưởng các giáo viên dạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trường MNĐS 2 Ban Hành: 02/06/2016
Tờ trình xét khen thưởng cá nhân, tập thể 2016 Ban Hành: 31/05/2016
QĐ khen thưởng Ban Hành: 26/05/2016
tặng thưởng huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ Ban Hành: 19/05/2016
QĐ v/v phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 Ban Hành: 17/05/2016
Khen thưởng tổng kết năm học 2015-2016 Ban Hành: 11/05/2016
quyết định khen thưởng Ban Hành: 09/05/2016
Về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ĐB HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 26/04/2016
Tờ trình đề nghị khen thưởng giáo viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện VNEN Ban Hành: 14/04/2016
Về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ĐB HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 26/04/2016
QĐ v/v khen thưởng tập thể và cá nhân đoạt giải trong các kỳ thi Văn nghệ thể thao, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp huyện Ban Hành: 07/03/2016
Báo cáo kết quả phong trào thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Ban Hành: 17/02/2016
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác ANTT, QPĐP Ban Hành: 22/02/2016
Khen thưởng các giáo viên trong hội thi đồ dùng năm 2016 Ban Hành: 17/02/2016

Pages