Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong việc xây dựng khuôn viên Cây Lim Di sản, khuôn viên Đình Xuân Lung, xã Xuân Lương Ban Hành: 07/04/2017
Quyết định về việc khen thưởng các xã, thị trấn 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Ban Hành: 23/02/2017
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào KT-XH ở địa phương và thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà nước năm 2016; trong thực hiện cuộc vận động "Tết vì người nghèo" năm 2017 Ban Hành: 21/02/2017
QĐ khen thưởng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thực hiện tột các chính sách thuế NN năm 2016 và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong vận động Tết vì người nghèo năm 2017 Ban Hành: 17/02/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2016 Ban Hành: 12/02/2017
Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng, củng cố và phát triển Hội Đông y - Châm cứu năm 2016 Ban Hành: 07/02/2017
QĐ về việc khen thưởng danh hiệu LĐTT năm 2016 Ban Hành: 19/06/2017
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác ATGT 2016 Ban Hành: 17/06/2017
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016 Ban Hành: 17/01/2017
Quyết định về việc khen thường người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện năm 2016 Ban Hành: 17/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích VP HDND huyện Ban Hành: 16/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 Ban Hành: 13/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tâm Ban Hành: 13/01/2017
V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ HĐND năm 2016 Ban Hành: 13/01/2017
QĐ khen thưởng TT, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội Nông dân Ban Hành: 11/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp Ban Hành: 10/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016 Ban Hành: 10/01/2017
QĐ v/v tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 Ban Hành: 05/01/2017
về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CTĐ xã Đông Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 21/07/2016
QĐ v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh" năm 2016 Ban Hành: 22/07/2016

Pages