Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ v/v phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 Ban Hành: 17/05/2016
Khen thưởng tổng kết năm học 2015-2016 Ban Hành: 11/05/2016
quyết định khen thưởng Ban Hành: 09/05/2016
Về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ĐB HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 26/04/2016
Tờ trình đề nghị khen thưởng giáo viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện VNEN Ban Hành: 14/04/2016
Về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ĐB HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 26/04/2016
QĐ v/v khen thưởng tập thể và cá nhân đoạt giải trong các kỳ thi Văn nghệ thể thao, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp huyện Ban Hành: 07/03/2016
Báo cáo kết quả phong trào thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Ban Hành: 17/02/2016
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác ANTT, QPĐP Ban Hành: 22/02/2016
Khen thưởng các giáo viên trong hội thi đồ dùng năm 2016 Ban Hành: 17/02/2016
QĐ khen thuong y tế Ban Hành: 25/02/2016
QĐ V/v khen thưởng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách thuế Nhà nước năm 2015 và các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong cuộc vận động "Tết vì người nghèo" năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016
QĐ v/v bổ sung cho Phòng Nội vụ kinh phí tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015 Ban Hành: 29/01/2016
QĐ v/v khen thưởng người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Thế năm 2015 Ban Hành: 27/01/2016
QĐ v/v khen thưởng các tổ chức Hội có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 Ban Hành: 27/01/2016
QĐ v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến nông năm 2015 Ban Hành: 25/01/2016
QĐ v/v khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ thi công hồ Quỳnh huyện Yên Thế năm 2015 Ban Hành: 25/01/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Đông y - Châm cứu huyện Yên Thế năm 2015 Ban Hành: 25/01/2016
QĐ v/v khen thưởng xã, thị trấn 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Ban Hành: 22/01/2016
Đề nghị khen thưởng người có uy tín năm 2015 Ban Hành: 20/01/2016

Pages