Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Phồn Xương Ban Hành: 30/01/2018
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ban Hành: 31/10/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ban Hành: 24/10/2017
QĐ về việc khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo ANTT thi hành án hình sự Ban Hành: 24/10/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều đống góp trong sự nghiệp phát thanh và truyền hình huyện Yên Thế Ban Hành: 10/10/2017
QĐ v/v khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng chộm cắp xe máy tại xã Tam Hiệp ngày 17/9/2017 Ban Hành: 25/09/2017
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xâ dựng xã hội học tập của địa phương giai đoạn 2011-2016 Ban Hành: 21/09/2017
QĐ Về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm (2002-2017) hoạt động ngân hàng CSXH huyện Yên Thế Ban Hành: 07/09/2017
QĐ v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Đông Sơn, Tân Sỏi Ban Hành: 30/08/2017
QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIII năm 2017 Ban Hành: 24/08/2017
QĐ tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến và khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Ban Hành: 29/08/2017
QĐ tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến và khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Ban Hành: 17/08/2017
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm và tệ nạn ma túy Ban Hành: 27/07/2017
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Yên Thế gia đoạn 2012-2017 Ban Hành: 20/07/2017
QĐ v/v khen thưởng các thí sinh đạt giải trong Hội thi Công chức Tư pháp Hộ tịch giỏi huyện Yên Thế năm 2017 Ban Hành: 18/07/2017
Tờ trình v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017 Ban Hành: 29/06/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích trong phá hủy bom mìn tại xã Đồng Hưu Ban Hành: 31/05/2017
Lập danh sách học sinh đoạt giải,giáo viên có học sinh đoạt giải đề nghị UBND huyện, Hội Khuyến học khen thưởng năm học 2016-2017. Ban Hành: 17/04/2017
Quyết định về việc khen thưởng các khu dân cư có thành tích trong thực hiện xây dựng " Khu dân cư tự quản điểm" và thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" Ban Hành: 17/04/2017
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Yên Thế lần thứ nhất năm 2017 Ban Hành: 11/04/2017

Pages