Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích VP HDND huyện Ban Hành: 16/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 Ban Hành: 13/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tâm Ban Hành: 13/01/2017
V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ HĐND năm 2016 Ban Hành: 13/01/2017
QĐ khen thưởng TT, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội Nông dân Ban Hành: 11/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp Ban Hành: 10/01/2017
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016 Ban Hành: 10/01/2017
QĐ v/v tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 Ban Hành: 05/01/2017
về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CTĐ xã Đông Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 21/07/2016
QĐ v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh" năm 2016 Ban Hành: 22/07/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016 Ban Hành: 25/07/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cong tác xây dựng Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2012-2016 Ban Hành: 30/06/2016
Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân ngành giáo dục có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 Ban Hành: 30/06/2016
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Ban Hành: 15/07/2016
Tờ trình đề nghị khen thưởng 2016 Ban Hành: 13/06/2016
về việc khen thưởng các giáo viên đạt giải trong hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp trường của trường mầm non Tân Hiệp năm học 2015-2016 Ban Hành: 08/06/2016
về việc khen thưởng các giáo viên dạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trường MNĐS 2 Ban Hành: 02/06/2016
Tờ trình xét khen thưởng cá nhân, tập thể 2016 Ban Hành: 31/05/2016
QĐ khen thưởng Ban Hành: 26/05/2016
tặng thưởng huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sĩ Ban Hành: 19/05/2016

Pages