Skip to main content

Khảo sát tuyến và xác định mốc ĐGHC Bố Hạ, TT Bố Hạ

Ngày đăng Thứ hai, 2018-01-08 07:59
Số ký hiệu: 01/CV
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ 6, January 5, 2018 - 08:00
Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
File gắn: PDF icon cvub-1-2018-062-signed.pdf
Người đăng