Skip to main content

KH kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018

Ngày đăng Thứ 3, 2018-01-02 10:25
Số ký hiệu: 93/KH
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ký: Thứ năm, December 28, 2017 - 10:30
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon khct-93-2017-922-signed.pdf
Người đăng