Skip to main content

KH kiểm tra công tác QLNN về đầu tư xây dựng

Ngày đăng Thứ hai, 2018-02-12 16:14
Số ký hiệu: 18/KH
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ký: Thứ hai, February 12, 2018 - 16:15
Người ký: Thân Minh Sâm
File gắn: PDF icon khct-18-2018-421-signed.pdf
Người đăng