Skip to main content

KH điêu tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung cấp lao động

Ngày đăng Thứ 3, 2017-09-12 15:55
Số ký hiệu: 60/KH
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ký: Thứ 6, September 8, 2017 - 16:00
Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
File gắn: PDF icon khct-60-2017-178-signed.pdf
Người đăng