Skip to main content

KH công tác bồi thường nhà nước huyện Yên Thế năm 2018

Ngày đăng Thứ hai, 2018-01-08 15:01
Số ký hiệu: 03/KH
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ hai, January 8, 2018 - 15:00
Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
File gắn: PDF icon khct-3-2018-084-signed.pdf
Người đăng