Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện ủy

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
141 Tổ chức đại hội CCB Huyện ủy 01/07/2016
142 Mời dự kiểm điểm nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2016 Huyện ủy 04/07/2016
143 Mời họp Huyện ủy lần thứ 7 Huyện ủy 04/07/2016
144 BC tìnhhình tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng Huyện ủy 15/06/2016
145 Mời họp BTV lần thứ 12 Huyện ủy 23/06/2016
146 TB ủy quyền điều hành hoạt động của TTHU từ ngày 21-30/6/2016 Huyện ủy 18/06/2016
147 Báo cáo tình hình kết quả công tác nội chính PCTN 06 tháng đầu năm... Huyện ủy 17/06/2016
148 Hoàn chỉnh các chương trình KH thực hiện NQĐH đảng các cấp... Huyện ủy 14/06/2016
149 Thay đổi thời gian tổ chức HN BTV HU lần thứ 11 Huyện ủy 14/06/2016
150 Phê duyệt phương án nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, NK 2016-2021 Huyện ủy 08/06/2016
151 Mời họp BTV Huyện ủy (lần thứ 11) Huyện ủy 08/06/2016
152 CT hành động thực hiện NQ ĐH đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của đảng... Huyện ủy 08/06/2016
153 Quy định chế độ báo cáo HU, BTV, TTHU Huyện ủy 08/06/2016
154 Điều chỉnh thành phần, địa điểm học tập NQĐH đảng... Huyện ủy 27/05/2016
155 Triệu tập cán bộ CCVC tham gia học tập NQĐH đảng... Huyện ủy 27/05/2016
156 Mời dự HN cán bộ tại các điểm cầu của huyện Huyện ủy 25/05/2016
157 Tổ chức tết thiếu nhi ngày 01/6/2016 Huyện ủy 25/05/2016
158 QĐBTV cử cán bộ đi dự, kiểm tra, giám sát học tập...NQĐH đảng Huyện ủy 24/05/2016
159 KH học tập, quán triệt, truyên truyền....NQĐH đảng... Huyện ủy 23/05/2016
160 Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị BTV lấn thứ 10 Huyện ủy 20/05/2016

Pages