Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện ủy

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 Trao huy hiệu đảng đợt 03/2/2017 Huyện ủy 24/01/2017
62 BCKQ công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 1 năm 2017 Huyện ủy 23/01/2017
63 KH kết nạp đảng viên năm 2017 Huyện ủy 17/01/2017
64 NQBCH đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Huyện ủy 09/01/2017
65 Mời họp BTVHU lần thứ 19 Huyện ủy 11/01/2017
66 KH chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém các chi, đảng bộ cơ sở Huyện ủy 06/01/2017
67 QĐBTVHU thành lập tổ giúp việc BCĐ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2017 Huyện ủy 09/01/2017
68 Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Huyện ủy 09/01/2017
69 CT lãnh đạo công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH năm 2017 Huyện ủy 06/01/2017
70 KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 Huyện ủy 06/01/2017
71 Gợi ý tham luận HN tổng kết công tác lãnh đạo HU năm 2016 Huyện ủy 06/01/2017
72 Mời dự Hội nghị cán bộ Huyện ủy 06/01/2017
73 Đăng ký xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch VM năm 2017 Huyện ủy 06/01/2017
74 QĐBTVHU về xây dựng tổ chức đảng trong sạch năm 2017 Huyện ủy 06/01/2017
75 CT số 08 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII Huyện ủy 06/01/2017
76 Mời dự HN giao ban Bí thư, CT các xã, thị trấn. Huyện ủy 29/12/2016
77 Mời dự HN giao ban lãnh đạo khối đảng, MTTQ, đoàn thể.... Huyện ủy 29/12/2016
78 NQBTVHU về xây dựng nông thôn mới huyện đến 2020 Huyện ủy 26/12/2016
79 Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TW ngày 21/9/2016 Huyện ủy 26/12/2016
80 Thông báo kết quả việchọc tập NQ hội nghị lần 4 BCH TW khóa XII Huyện ủy 22/12/2016

Pages