Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện ủy

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Huyện ủy 23/06/2017
22 BCKQ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ CQCQ huyện tháng 5 Huyện ủy 01/06/2017
23 BCKQ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Huyện ủy 31/05/2017
24 BCKQ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Huyện ủy 31/05/2017
25 Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội Huyện ủy 17/05/2017
26 Mời dự HN trực tuyến học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Huyện ủy 15/05/2017
27 KH thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TWngày 12/1/2017 Huyện ủy 15/05/2017
28 Báo cáo kết quả CT lãnh đạo Huyện ủy tháng 4 năm 2017 Huyện ủy 25/04/2017
29 BCTK thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn Huyện ủy 19/04/2017
30 BC công tác nội chính tháng 4 năm 2017 Huyện ủy 19/04/2017
31 Thực hiện chất vấn trong đảng Huyện ủy 19/04/2017
32 Mời họp BTVHU lần thứ 10 Huyện ủy 19/04/2017
33 QĐBTVHU thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Huyện ủy 19/04/2017
34 KH kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Huyện ủy 19/04/2017
35 Mời dự HN thông tin quý II năm 2017 Huyện ủy 19/04/2017
36 Mời họp BTVHu lần 22 Huyện ủy 17/04/2017
37 KH cao điểm hoạt động VSATTP lĩnh vực nông nghiệp... Huyện ủy 17/04/2017
38 TBKL của TT HU tại HN giao ban với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quý I Huyện ủy 14/04/2017
39 Xóa đói giảm nghèo cho hộ nghèo là gia đình có công cách mạng... Huyện ủy 14/04/2017
40 KH lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.... Huyện ủy 14/04/2017

Pages