Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện ủy

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Thông báo KL giao ban TTHU, HĐND, LĐ UBND ngày 14/4/2019 Huyện ủy 12/04/2019
2 TBKLBTVHU tại HN giao ban trực tuyến Huyện ủy 30/10/2018
3 Mời dự HN trực tuyến học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Huyện ủy 20/03/2018
4 KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 Huyện ủy 26/12/2017
5 Mời dự HN thông tin quý IV năm 2017 Huyện ủy 11/12/2017
6 Tuyên truyền phóng sự truyền hình phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ... Huyện ủy 15/11/2017
7 TBKL TTHU tại HN giao ban ngày 10/11/2017 Huyện ủy 15/11/2017
8 TBKL của BTVHU tại HN giao ban với Bí thư, CT UBND xã, thị trấn Huyện ủy 30/10/2017
9 TBKL của BTVHU tại HN giao ban các cơ quan Huyện ủy Huyện ủy 27/10/2017
10 BC phục vụ giao ban TTHU quý III năm 2017 Huyện ủy 26/09/2017
11 Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến học tập tư tưởng,...HCM Huyện ủy 28/07/2017
12 Mời họp BTVHU Huyện ủy 20/07/2017
13 TBKL TTHU tại HN giao ban với khối nội chính của Huyện ủy qúy II Huyện ủy 07/07/2017
14 TBKL TTHU tại HN giao ban với các ban, cơ quan của Huyện ủy qúy II Huyện ủy 07/07/2017
15 TBKL TTHU tại HN giao ban UBMTTQ và các đoàn thể chính trị qúy II Huyện ủy 07/07/2017
16 TBKL TTHU tại HN giao ban Bí thư, CT UBND xã, thị trấn qúy II Huyện ủy 11/07/2017
17 Mời họp BTVHU lần thứ 25 Huyện ủy 17/07/2017
18 BCKQ công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 6, nhiệm vụ tháng 7 năm 2017 Huyện ủy 06/07/2017
19 Cử cán bộ đi dự, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai NQ Huyện ủy 26/06/2017
20 Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Huyện ủy 23/06/2017

Pages