Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện ủy

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Huyện ủy 23/06/2017
2 Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Huyện ủy 23/06/2017
3 BCKQ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ CQCQ huyện tháng 5 Huyện ủy 01/06/2017
4 BCKQ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Huyện ủy 31/05/2017
5 BCKQ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Huyện ủy 31/05/2017
6 Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội Huyện ủy 17/05/2017
7 Mời dự HN trực tuyến học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Huyện ủy 15/05/2017
8 KH thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TWngày 12/1/2017 Huyện ủy 15/05/2017
9 Báo cáo kết quả CT lãnh đạo Huyện ủy tháng 4 năm 2017 Huyện ủy 25/04/2017
10 BCTK thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn Huyện ủy 19/04/2017
11 BC công tác nội chính tháng 4 năm 2017 Huyện ủy 19/04/2017
12 Thực hiện chất vấn trong đảng Huyện ủy 19/04/2017
13 Mời họp BTVHU lần thứ 10 Huyện ủy 19/04/2017
14 QĐBTVHU thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Huyện ủy 19/04/2017
15 KH kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Huyện ủy 19/04/2017
16 Mời dự HN thông tin quý II năm 2017 Huyện ủy 19/04/2017
17 Mời họp BTVHu lần 22 Huyện ủy 17/04/2017
18 KH cao điểm hoạt động VSATTP lĩnh vực nông nghiệp... Huyện ủy 17/04/2017
19 TBKL của TT HU tại HN giao ban với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quý I Huyện ủy 14/04/2017
20 Xóa đói giảm nghèo cho hộ nghèo là gia đình có công cách mạng... Huyện ủy 14/04/2017

Pages