Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Huyện ủy

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 BC phục vụ giao ban TTHU quý III năm 2017 Huyện ủy 26/09/2017
2 Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến học tập tư tưởng,...HCM Huyện ủy 28/07/2017
3 Mời họp BTVHU Huyện ủy 20/07/2017
4 TBKL TTHU tại HN giao ban với khối nội chính của Huyện ủy qúy II Huyện ủy 07/07/2017
5 TBKL TTHU tại HN giao ban với các ban, cơ quan của Huyện ủy qúy II Huyện ủy 07/07/2017
6 TBKL TTHU tại HN giao ban UBMTTQ và các đoàn thể chính trị qúy II Huyện ủy 07/07/2017
7 TBKL TTHU tại HN giao ban Bí thư, CT UBND xã, thị trấn qúy II Huyện ủy 11/07/2017
8 Mời họp BTVHU lần thứ 25 Huyện ủy 17/07/2017
9 BCKQ công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 6, nhiệm vụ tháng 7 năm 2017 Huyện ủy 06/07/2017
10 Cử cán bộ đi dự, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai NQ Huyện ủy 26/06/2017
11 Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Huyện ủy 23/06/2017
12 Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Huyện ủy 23/06/2017
13 BCKQ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ CQCQ huyện tháng 5 Huyện ủy 01/06/2017
14 BCKQ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Huyện ủy 31/05/2017
15 BCKQ sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Huyện ủy 31/05/2017
16 Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội Huyện ủy 17/05/2017
17 Mời dự HN trực tuyến học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Huyện ủy 15/05/2017
18 KH thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TWngày 12/1/2017 Huyện ủy 15/05/2017
19 Báo cáo kết quả CT lãnh đạo Huyện ủy tháng 4 năm 2017 Huyện ủy 25/04/2017
20 BCTK thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn Huyện ủy 19/04/2017

Pages