Skip to main content

Hỏi về chế độ hưu

Họ tên: 
Lưu Thị Huệ
Địa chỉ: 
Tân Hiệp
Câu hỏi: 

Hỏi: Tôi là một viên chức Nhà nước, làm việc và đóng BHXH từ tháng 01/2004, đến hết tháng 9/2018 tôi đến tuổi nghỉ hưu (60 tuổi - tôi sinh ngày 04/9/1958), tôi đóng BHXH được 14 năm 9 tháng. Vậy đến tháng 9/2018 tôi chưa đủ 20 năm tham gia BHXH để nghỉ hưu (tôi còn thiếu 5 năm 3 tháng (63 tháng)). Hiện tôi đang hưởng mức lương với hệ số 3,86 và phụ cấp 0,3.

Như vậy trong tháng 9/2018 tôi phải đóng tự nguyện tổng cộng bao nhiêu tiền để tháng 10/2018 tôi nhận được lương hưu.

Chân thành cảm ơn!

 

Phản hồi: 

Trả lời: Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH năm 2014, Khoản 1 Điều 9, Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ thì người lao động được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với thời gian tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ông có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng) cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Tỷ lệ đóng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng.

Mức đóng 1 lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Để tính cụ thể số tiền phải đóng một lần để hưởng lương hưu vào tháng 10/2018 ông liên hệ với cơ quan BHXH huyện Yên Thế để được hướng dẫn cụ thể.

Lĩnh vực: 
Công dân