Skip to main content

Hỏi thủ tục hành chính

Họ tên: 
Nông Thị Hoa
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Cho mình hỏi Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng gồm giấy tờ gì?

Phản hồi: 

Trả lời: Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai của đối tượng ( Mẫu 1a )

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

- Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã.

- Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Lĩnh vực: 
Công dân