Skip to main content

Hỏi lịch làm việc

Họ tên: 
Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: 
Tam Tiến
Câu hỏi: 

Xin hỏi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lịch làm việc của Bộ phận BHXH huyện vào ngày nào trong tuần

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác

Hỏi TTHC - 08/11/2016
Hỏi TTHC - 08/11/2016