Skip to main content

Hỏi lịch làm việc

Họ tên: 
Nguyễn Chí Trung
Email: 
trichungdt25@gmail.com
Địa chỉ: 
Đồng Hưu Yên Thế
Câu hỏi: 

Xin hỏi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho tôi biết lịch làm chứng minh nhân dân của Công an huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện vào ngày nào trong tuần.

Phản hồi: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện xin thông báo công dân biết: Lịch công an huyện làm chứng minh nhân dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện vào ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuân

Lĩnh vực: 
Công dân