Skip to main content

Hỏi lịch làm việc

Họ tên: 
Nguyễn Hà Anh
Email: 
HaanhYT@gmail.com
Địa chỉ: 
Đồng Vương Yên THế
Câu hỏi: 

Xin hỏi

Lịch tiếp dân của cơ quan BHXH tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện vào ngày nào trong tuần

Phản hồi: 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Thế xin thông báo công được biết: Lịch trực của Bộ phận BHXH huyện tại Bộ phận TN&TKQ huyện vào ngày  thứ 4 hàng tuần.

Xin cảm ơn !

Lĩnh vực: 
Công dân