Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
81 TBKQ phiên họp HĐND huyện tháng 8 năm 2017 Hội đồng nhân dân 25/08/2017
82 KH giám sát sử dụng kinh phí nguồn dự phòng, lương, chi khác.... Hội đồng nhân dân 28/07/2017
83 Báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 25/07/2017
84 Tham luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 - H DDND khóa XXI Hội đồng nhân dân 17/07/2017
85 Mời viếng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ Hội đồng nhân dân 17/07/2017
86 Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 4 - HDND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 03/07/2017
87 Mời dự HN phiên họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 03/07/2017
88 Mời dự HN kiểm điểm đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng nhân dân 03/07/2017
89 Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 03/07/2017
90 BC hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban KT-XH HĐND huyện Hội đồng nhân dân 30/06/2017
91 Mời dự kỳ họp thứ 4, HDND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân 26/06/2017
92 Tham luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 26/06/2017
93 BCKQ thực hiện lời hứa tại kỳ thứ 3 HDND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 26/06/2017
94 Phân công thẩm tra báo cáo dự thảo tờ trình, nghị quyết HDND huyện, lần thứ 4 Hội đồng nhân dân 23/06/2017
95 báo cáo KQ giám sát triển khai các quy định pháp luật về BVMT Hội đồng nhân dân 20/06/2017
96 V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ HĐND năm 2016 Hội đồng nhân dân 13/01/2017
97 Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 4 - HDDN huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 13/06/2017
98 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 - HDDND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 13/06/2017
99 Chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp giữa năm 2017, HDND xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 13/06/2017
100 Thông báo dự nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 4 HDND khoa XXI Hội đồng nhân dân 09/06/2017

Pages