Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
41 TB xếp loại các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 05/12/2017
42 Mời dự HN thẩm tra các văn bản lĩnh vực KT-XH tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 05/12/2017
43 Mời dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/11/2017
44 Triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 01/11/2017
45 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ bẩy Hội đồng nhân dân 01/11/2017
46 TK công tác năm 2017 Hội đồng nhân dân 29/11/2017
47 TB phân công nhiệm vụ TT HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 24/11/2017
48 Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 Hội đồng nhân dân 16/11/2017
49 TB chức danh, chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế Hội đồng nhân dân 16/11/2017
50 Báo cáo KQ thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
51 Báo cáo và trả lời chất vấn tại kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
52 BC KQ thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
53 Chuẩn bị nội dung và thời gian họp cuối năm 2017-HĐND các xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 16/11/2017
54 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
55 TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 7-HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 16/11/2017
56 Mời dự HN liên tịch thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 7- HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 08/10/2017
57 Mời dự HN kiểm điểm công tác QLNN về ATTP 9 tháng năm 2017 Hội đồng nhân dân 23/10/2017
58 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân 23/10/2017
59 Triệu tập kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 23/10/2017
60 Mời dự kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 23/10/2017

Pages