Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Tập trung tuyên truyền an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu 2018 Hội đồng nhân dân 29/08/2018
2 TB lịch giám sách chuyên đề của HĐND huyện Hội đồng nhân dân 31/08/2018
3 Mời dự làm việc với các ban HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân 31/08/2018
4 Báo cáo thông tin thành viên các ban HĐND huyện, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 21/08/2018
5 KH giám sát chương trình, đề án phát triển SX nông nghiệp Hội đồng nhân dân 10/08/2018
6 Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Hội đồng nhân dân 16/07/2018
7 Chuẩn bị kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Hội đồng nhân dân 06/07/2018
8 Triệu tập kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 26/06/2018
9 Mời dự kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Hội đồng nhân dân 26/06/2018
10 Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp giữa năm 2018 HĐND xã, thị trấn Hội đồng nhân dân 06/06/2018
11 TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện Hội đồng nhân dân 06/06/2018
12 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 05/06/2018
13 Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề 2019 và chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 30/05/2018
14 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Hội đồng nhân dân 30/05/2018
15 BCKQSX nông nghiệp vụ đông xuân 2017-2018 Hội đồng nhân dân 24/05/2018
16 Dự phiên họp thứ 25 TT HĐND huyện khóa XXI... Hội đồng nhân dân 24/05/2018
17 Đề cương giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hội đồng nhân dân 03/05/2018
18 KH giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Hội đồng nhân dân 03/05/2018 ,
19 Giám sát pháp luật về công tác chấp hành pháp luật về công tác tố giác tội phạm... Hội đồng nhân dân 07/05/2018
20 KH giám sát các quy định về pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Hội đồng nhân dân 07/05/2018

Pages