Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Ban Hành: 23/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Ban Hành: 23/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng và cấp phép xây dựng Ban Hành: 15/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 13/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc BCD thực hiện CTPH số 29 Ban Hành: 13/06/2017 Hiệu lực:
Thông báo dự nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 4 HDND khoa XXI Ban Hành: 09/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Sở TT&TT Ban Hành: 07/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp thứ 12-HĐND huyện khóa XXI - nhiệm kỳ 2016-2020 Ban Hành: 02/06/2017 Hiệu lực:
Triệu tập dự Đại hội cơ quan chính quyền huyện khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020 Ban Hành: 31/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc với lĩnh vực người có công Ban Hành: 29/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện tháng 6/2017 Ban Hành: 29/05/2017 Hiệu lực:
Mời tham gia ý kiến vào công tác đầu tư các công trình trường học Ban Hành: 29/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc liên quan đến GPMB khu dân cư TT Bố Hạ Ban Hành: 29/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự Mít tinh kỷ niệm ngày môi trường thế giới năm 2017 Ban Hành: 29/05/2017 Hiệu lực:
Tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội Ban Hành: 17/05/2017 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 6 năm 2017 Ban Hành: 17/05/2017 Hiệu lực:
QĐ thành lập BCĐ các kỳ thi năm 2017 Ban Hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN BCĐ các kỳ thi Ban Hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Ban Hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban trực tuyến tháng 4 năm 2017 Ban Hành: 24/04/2017 Hiệu lực:

Pages