Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự giải thể thao truyền thống VP CQHC Nhà nước Ban Hành: 21/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự tổng duyệt Đại hội TDTT huyện Yên Thế lần thứ VIII năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự tổng duyệt Đại hội TDTT huyện Yên Thế lần thứ VIII năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 8 năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc Tổ công tác của UBND tỉnh Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc đoàn công tác của UBND tỉnh Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sỹ khối cơ quan KN TBLS Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm quyết toán ngân sách cấp xã năm 2016 Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
Mời họp BTVHU Ban Hành: 20/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự lễ kỷ niệm ngày TBLS 27/7/2017 Ban Hành: 19/07/2017 Hiệu lực:
Mời họp BTVHU lần thứ 25 Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 7 năm 2017 Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
Mời viếng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 Ban Hành: 05/07/2017 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian HN giao ban khối văn hóa - xã hội Ban Hành: 05/07/2017 Hiệu lực:
Dự HN triển khai KH và các văn bản thực hiện việc điều chỉnh địa giới HC sáp nhập xã Bố Hạ vào TT Bố Hạ Ban Hành: 05/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 4 - HDND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban khối văn hóa - xã hội Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN phiên họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2017 Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:

Pages