Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN trực tuyến học tập,quán triệt các nội dung HN Trung ương 8 Ban Hành: 20/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 11 năm 2018 Ban Hành: 13/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh 2018 Ban Hành: 12/11/2018 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở Ban Hành: 12/11/2018 Hiệu lực:
Dự hội nghị bồi dưỡng hòa giải cơ sở Ban Hành: 09/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 06/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT Ban Hành: 30/10/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với Tổ kiểm tra CCHC tỉnh Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà Ban Hành: 22/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN rà soát nghiệp vụ hệ thống QLVB QPPL Ban Hành: 19/10/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn kiểm tra liên ngành Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai và tập huấn rà soát, thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến tổng kết PTTD đoàn kết XD đời sống văn hóa gđ 2000-2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ Ban Hành: 05/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT Ban Hành: 04/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với các ban HĐND tỉnh Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự khai giảng năm học mới 2018-2019 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:

Pages