Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời họp UBND huyện tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn kiểm tra liên ngành Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai và tập huấn rà soát, thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến tổng kết PTTD đoàn kết XD đời sống văn hóa gđ 2000-2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ Ban Hành: 05/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT Ban Hành: 04/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với các ban HĐND tỉnh Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự khai giảng năm học mới 2018-2019 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian họp UBND huyên tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự tổng kết năm học 2017-2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 17/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự cưỡng chế thu hồi đất dân cư TT Cầu Gồ Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn Ban Hành: 08/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn Giám sát của BCĐ CTPH số 29 Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN tập huấn cho người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc năm 2018 Ban Hành: 25/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 8 năm 2018 Ban Hành: 24/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về cấp CGCNQSD đất Ban Hành: 20/07/2018 Hiệu lực:
Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 16/07/2018 Hiệu lực:

Pages