Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống matuy 2018 Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm việc thực hiện dự án khu dân cư TT Cầu Gồ Ban Hành: 20/06/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với Thanh tra Chính phủ Ban Hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn giám sát TT MTTQ tỉnh Ban Hành: 12/06/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 6 năm 2018 Ban Hành: 08/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018 Ban Hành: 31/05/2018 Hiệu lực:
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn giám sát của TT HĐND Tỉnh Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
Mời tập huấn công tác thi đua, khen thưởng Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
Dự phiên họp thứ 25 TT HĐND huyện khóa XXI... Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương Ban Hành: 21/05/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 Ban Hành: 21/05/2018 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động trẻ em tết thiếu nhi Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự họp kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Triệu tập dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực việc làm... Ban Hành: 26/05/2018 Hiệu lực:
TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 27/05/2018 Hiệu lực:

Pages