Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 13/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai nội dung và phân công thành viên tổ giúp việc phục xúc tiến tiêu thụ Gà đồi Yên Thế Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm tiến độ thực hiện KH số 08/KH-UBND của UBND huyện Ban Hành: 05/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH tỉnh Ban Hành: 06/10/2017 Hiệu lực:
HN làm viêc với thành viên BTC hội nghị xúc tiến, tiêu thụ gà đồi Yên Thế Ban Hành: 04/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 28/09/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà tết trung thu năm 2017 Ban Hành: 28/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
Mời HN tổng kết chiến dịch cao điểm 100 ngày vệ sinh môi trường... Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà các cụ từ 90 tuổi trở lên nhân ngày QTNCT Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến giao bán với TT Tỉnh ủy quý III năm 2017 Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 9 Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tập huấn hướng dẫn dồn điền đổi thửa... Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tham gia ý kiến đề án phân loại TT Bố Hạ mở rộng... Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện của ban KT-XH Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự TK 15 năm hoạt động ngân hàng chính sách xã hội Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:

Pages