Skip to main content

Giấy mời

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời họp BTC Lễ hội Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 13/12/2017 Hiệu lực:
Viếng đền thờ Bác Hồ các hùng liệt sỹ Ban Hành: 12/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thông tin quý IV năm 2017 Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
Mời làm việc với UBND xã Xuân Lương Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản lĩnh vực KT-XH tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Ban Hành: 05/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 01/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 11 năm 2017 Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thông qua dự thảo phương án bồi thường GPMB Hồ Quỳnh bổ sung Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN liên tịch thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 7- HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 08/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai dự án chống quá tải đường điện năm 2018 Ban Hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Sở Nội vụ Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017 Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với đoàn giám sát UBMTTQ tỉnh Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự Hn diễn tập phòng thủ tại Đồng Tâm, TT Cầu Gồ 2017 Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự lễ phát động tháng cao điểm nhân dân tham gia BHYT Ban Hành: 27/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban trực tuyến tháng 10 Ban Hành: 25/10/2017 Hiệu lực:

Pages