Skip to main content

Đề cương giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn

Ngày đăng Thứ 6, 2018-05-11 07:39
Số ký hiệu: 41/KH
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ký: Thứ năm, May 3, 2018 - 07:45
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon de_cuong119.pdf
Người đăng