Skip to main content

Đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng

Ngày đăng Thứ 6, 2018-09-07 14:47
Số ký hiệu: 901/CV
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ 6, September 7, 2018 - 14:45
Người ký: Thân Minh Sâm
File gắn: PDF icon cvct-901-2018-121-signed.pdf
Người đăng