Skip to main content

Chương trình công tác - ủy ban nhân dân

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2018 30/03/2018
Lịch làm việc PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 3 năm 2018 06/03/2018
Lịch làm việc PCT Thân Minh Sâm tháng 3 năm 2018 06/03/2018
TB lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 3 năm 2018 01/03/2018
Chương trình công tháng 3 của UBND huyện năm 2018 01/03/2018
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 02 năm 2018 02/02/2018
Chương trình công tháng 2 của UBND huyện năm 2018 30/01/2018
Thông báo lịch làm việc của Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tháng 2 năm 2018 30/01/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 1 năm 2018 04/01/2018
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 01 năm 2018 04/01/2018
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Lịch làm việc của CTUBND huyện Vũ Trí Hải tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Chương trình công tác tháng 12 của UBND huyện năm 2017 01/12/2017
Chương trình công tác tháng 11 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Báo KQ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 10 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2017 02/10/2017
Chương trình công tác tháng 9 của CQCQ huyện 05/09/2017
Báo KQ công tác tháng 8 của CQCQ huyện 05/09/2017
Chương trình công tác tháng 7 của cơ qua chính quyền huyện 04/07/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 7 năm 2017 29/06/2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND huyện 27/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 6 năm 2017 05/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 6 năm 2017 05/06/2017
Lich công tác tháng 5 năm 2017 của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm 03/05/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2017 03/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của UBND huyện 27/04/2017
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND huyện 29/03/2017
TB Lịch làm việc của CT UBND huyện tháng 3 năm 2017 28/02/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 2/2017 28/02/2017

Pages