Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác quý II năm 2017 của Ban KT-XH HĐND huyện 24/03/2017
Chương trình công tác tháng 4 của Ban KT-XH HĐND huyện 24/03/2017
TB Lịch làm việc của CT UBND huyện tháng 3 năm 2017 28/02/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 2/2017 28/02/2017
Chương trình công tác tháng 3 của Huyện ủy 27/02/2017
Chương trình công tác tháng 3 của UBND huyện 27/02/2017
Chương trình tháng 3 của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện 27/02/2017
Chương trình công tác tháng 2 của HĐND huyện 07/02/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 2 năm 2017 07/02/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 2 năm 2017 07/02/2017
Chương trình công tác tháng 2 năm 2017 của Huyện ủy 27/01/2017
Chương trình công tác tháng 2 của UBND huyện 24/01/2017
TB lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 1 năm 2017 04/01/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 01 năm 2017 04/01/2017
Lich công tác tháng 1 của CT UBND huyện năm 2017 30/12/2016
Chương trình công tác tháng 1 của UBND huyện Yên Thế 28/12/2016
Chương trình công tác tháng 1 năm 2017 của Huyện ủy 27/12/2016
TB Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 12 năm 2016 02/12/2016
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 12 năm 2016 02/12/2016
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2016 01/12/2016
Chương trình công tháng 12 năm 2016 28/11/2016
Chương trình công tác tháng 12 của Huyện ủy 25/11/2016
115/TB 03/11/2016
TB lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 11 năm 2016 02/11/2016
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 11 năm 2016 02/11/2016
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 19 năm 2016 30/09/2016
TB lịch làm việc tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện 30/09/2016
Chương trình công tác tháng 10 của UBND huyện 29/09/2016
Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Huyện ủy 27/09/2016
TB lịch làm việc PCT Thân Minh Sâm tháng 9 năm 2016 01/09/2016

Pages