Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 7 năm 2017 04/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 7 năm 2017 29/06/2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND huyện 27/06/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Huyện ủy 26/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 07/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 5 của Ban pháp chế HDDND huyện 07/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 6 năm 2017 05/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 6 năm 2017 05/06/2017
Báo cáo KQ lãnh đạo công tác tháng 5 năm 2017 của CQCQ huyện 02/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của cơ quan chính quyền huyện 02/06/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 6 năm 2017 01/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/05/2017
Báo cáo KQ hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện tháng 5 29/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 của Bán pháp chế HĐND huyện 05/05/2017
Báo cáo hoạt động công tác tháng 4 năm 2017 của Ban pháp chế 05/05/2017
Lich công tác tháng 5 năm 2017 của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm 03/05/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2017 03/05/2017
BC KQ thực hiện nhiệm vụ tháng 4 của ĐUCQCQ huyện 03/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện 03/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của UBND huyện 27/04/2017
Chương trình công tác tháng 5 của Huyện ủy 26/04/2017
Lịch công tác của PCT UBND Thân Minh Sâm tháng 4 năm 2017 04/04/2017
Lịch công tác tháng 4 của PCT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn 04/04/2017
Lịch công tác của Chủ tịch UBND huyện tháng 4 năm 2017 04/04/2017
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND huyện 29/03/2017
Chương trình công tác tháng 4 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/03/2017
Chương trình công tác quý II của ban Pháp chế HĐND huyện 29/03/2017
Chương trình công tác tháng 4 của Huyện ủy 28/03/2017

Pages