Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Báo cáo KQ hoạt động tháng 8/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9 30/08/2017
Chương trình công tác tháng năm 2017 của UBND huyện 28/08/2017
Chương trình công tác tháng 9 của Huyện ủy 28/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện 10/08/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của CQCQ huyện 03/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 của CQCQ huyện 03/08/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 8 năm 2017 31/07/2017
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 8 năm 2017 31/07/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của UBND huyện 28/07/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của Huyện ủy 25/07/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2017 24/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của cơ qua chính quyền huyện 04/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Ban KT-XH HĐND huyện 04/07/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 7 năm 2017 04/07/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 7 năm 2017 04/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/06/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 7 năm 2017 29/06/2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của UBND huyện 27/06/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Huyện ủy 26/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 07/06/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 5 của Ban pháp chế HDDND huyện 07/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 6 năm 2017 05/06/2017
TB Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 6 năm 2017 05/06/2017
Báo cáo KQ lãnh đạo công tác tháng 5 năm 2017 của CQCQ huyện 02/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của cơ quan chính quyền huyện 02/06/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 6 năm 2017 01/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của Ban pháp chế HĐND huyện 29/05/2017

Pages