Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Báo KQ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 10 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 11 năm 2017 01/11/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 11 năm 2017 01/11/2017
TB lịch công tác của CT UBND huyện tháng 11 năm 2017 30/10/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện 30/10/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy 27/10/2017
Chương công tác tháng 10 năm 2017 của CQCQ huyện 09/10/2017
Báo cáo KQ lãnh đạo công tác tháng 10 năm 2017 của CQCQ huyện 09/10/2017
Lịch làm việc của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 10/2017 02/10/2017
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 10/2017 02/10/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2017 02/10/2017
Chương trình công tác tháng 10 của UBND huyện năm 2017 29/09/2017
Chương trình công tác tháng 10 của Ban pháp chế 27/09/2017
Báo cáo công tác tháng 9 của Ban pháp chế 27/09/2017
Chương trình công tác tháng 9 của CQCQ huyện 05/09/2017
Báo KQ công tác tháng 8 của CQCQ huyện 05/09/2017
Lịch PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 9 năm 2017 01/09/2017
Lịch công tác của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 9 năm 2017 01/09/2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Báo cáo KQ hoạt động tháng 8/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9 30/08/2017
Chương trình công tác tháng năm 2017 của UBND huyện 28/08/2017
Chương trình công tác tháng 9 của Huyện ủy 28/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện 10/08/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của CQCQ huyện 03/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 của CQCQ huyện 03/08/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 8 năm 2017 31/07/2017
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 8 năm 2017 31/07/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của UBND huyện 28/07/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của Huyện ủy 25/07/2017

Pages