Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện 30/10/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy 27/10/2017
Chương công tác tháng 10 năm 2017 của CQCQ huyện 09/10/2017
Báo cáo KQ lãnh đạo công tác tháng 10 năm 2017 của CQCQ huyện 09/10/2017
Lịch làm việc của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 10/2017 02/10/2017
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 10/2017 02/10/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2017 02/10/2017
Chương trình công tác tháng 10 của UBND huyện năm 2017 29/09/2017
Chương trình công tác tháng 10 của Ban pháp chế 27/09/2017
Báo cáo công tác tháng 9 của Ban pháp chế 27/09/2017
Chương trình công tác tháng 9 của CQCQ huyện 05/09/2017
Báo KQ công tác tháng 8 của CQCQ huyện 05/09/2017
Lịch PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 9 năm 2017 01/09/2017
Lịch công tác của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 9 năm 2017 01/09/2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Báo cáo KQ hoạt động tháng 8/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện 31/08/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 9 30/08/2017
Chương trình công tác tháng năm 2017 của UBND huyện 28/08/2017
Chương trình công tác tháng 9 của Huyện ủy 28/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện 10/08/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của CQCQ huyện 03/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 của CQCQ huyện 03/08/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 8 năm 2017 31/07/2017
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 8 năm 2017 31/07/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của UBND huyện 28/07/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của Huyện ủy 25/07/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2017 24/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của cơ qua chính quyền huyện 04/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Ban KT-XH HĐND huyện 04/07/2017
TB Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 7 năm 2017 04/07/2017

Pages