Skip to main content

Chương trình công tác tháng

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Chương trình công tác Tháng 1 năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác quý I năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác 06 tháng của Ban pháp chế HĐND huyện 12/01/2018
Chương trình công tác năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện 10/01/2018
Thông báo lịch làm việc PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 1 năm 2018 04/01/2018
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 01 năm 2018 04/01/2018
Lịch công tác của Bí thư, CT UBND huyện tháng 1 năm 2018 28/12/2017
Chương trình công tác 1 năm 2018 của Huyện ủy 26/12/2017
Báo cáo hoạt động tháng 12 của Ban pháp chế năm 2017 21/12/2017
Lịch làm việc của PCTUBND huyện Thân Minh Sâm tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Lịch làm việc của CTUBND huyện Vũ Trí Hải tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 12 năm 2017 04/12/2017
Chương trình công tác tháng 12 của UBND huyện năm 2017 01/12/2017
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Ban pháp chế HĐND huyện. 01/12/2017
BCKQ hoạt động tháng 11-2017 của Ban pháp chế HĐND huyện 01/12/2017
Chương trình công tác tháng 11-2017 của HĐND huyện 07/11/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 10-2017 của HĐND huyện 07/11/2017
Chương trình công tác tháng 11 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Báo KQ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 10 của Đảng ủy CQCQ huyện 07/11/2017
Lịch làm việc của PCT Thân Minh Sâm tháng 11 năm 2017 01/11/2017
Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 11 năm 2017 01/11/2017
TB lịch công tác của CT UBND huyện tháng 11 năm 2017 30/10/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện 30/10/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy 27/10/2017
Chương công tác tháng 10 năm 2017 của CQCQ huyện 09/10/2017
Báo cáo KQ lãnh đạo công tác tháng 10 năm 2017 của CQCQ huyện 09/10/2017
Lịch làm việc của PCT UBND huyện Thân Minh Sâm tháng 10/2017 02/10/2017
Lịch làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tháng 10/2017 02/10/2017
Lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 10 năm 2017 02/10/2017
Chương trình công tác tháng 10 của UBND huyện năm 2017 29/09/2017

Pages