Skip to main content

Chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND năm 2018 các xã, thị trấn

Ngày đăng Thứ 6, 2018-11-16 17:12
Số ký hiệu: 125/HĐND-VP
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ năm, November 15, 2018 - 17:15
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon hdnd-125-2018-365-signed.pdf
Người đăng