Skip to main content

Chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ 5-HĐND huyện

Ngày đăng Thứ 3, 2017-09-12 08:14
Số ký hiệu: 110/CV
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ hai, September 11, 2017 - 08:15
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon hdnd-110-2017-160-signed.pdf
Người đăng