Skip to main content

BC tổng kết 5 năm ngày pháp luật luật trên địa bàn

Ngày đăng Thứ 3, 2018-10-09 11:08
Số ký hiệu: 225/BC
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ 3, October 9, 2018 - 11:00
Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
File gắn: PDF icon bcct-255-2018-072-signed.pdf
Người đăng