Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự lễ khai mạc tham gia Ngày chạy Olypic Ban Hành: 17/03/2016 Hiệu lực:
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lập danh sách gia đình tham gia BHXH Ban Hành: 17/03/2016 Hiệu lực:
Đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất còn tồn động Ban Hành: 15/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự họp UBND huyện tháng 3 Ban Hành: 15/03/2016 Hiệu lực:
Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 3 và quý I, nhiêm vụ chủ yếu quý II Ban Hành: 15/03/2016 Hiệu lực:
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sản xuất chuyển đổi HTX... Ban Hành: 09/03/2016 Hiệu lực:
Mời tiếp khách lễ hội Yên Thế Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2016 Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức công tác tác tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn năm 2016 Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
Cử cán bộ cấp xã tham gia bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính, đạo đức công vụ năm 2016 Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự Lễ tế, Lễ dâng hương và Lễ phóng ngư Ban Hành: 14/03/2016 Hiệu lực:
KH tự kiểm tra, rà soát các văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành từ ngày 01/1/2014-29/2/2016 Ban Hành: 10/03/2016 Hiệu lực:
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2016 Ban Hành: 09/03/2016 Hiệu lực:
Tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ Ban Hành: 10/03/2016 Hiệu lực:
Triển khai thực hiện một số đề án chính sách dân tộc năm 2016 Ban Hành: 10/03/2016 Hiệu lực:
Mời nghiệm thu xác định hết thời gian bảo hành công trình nâng cấp sân vận động Yên Thế Ban Hành: 09/03/2016 Hiệu lực:
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND Ban Hành: 08/03/2016 Hiệu lực:
Hướng dẫn chế độ chính sách cho văn bản .... Ban Hành: 10/03/2016 Hiệu lực:
QĐTL đội tế lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 08/03/2016 Hiệu lực:

Pages