Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TBKL của CTUBND huyện tại buổi làm việc bàn biện pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Ban Hành: 01/03/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU về thành lập tổ giúp việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2016 Ban Hành: 26/02/2016 Hiệu lực:
Kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, xử lý các điểm phát sinh rác thải... Ban Hành: 24/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử HĐND huyện Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Chương trình công tác tháng 3 năm 2016 Ban Hành: 26/02/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện nhiệm vụ cải cách HCNN năm 2016 Ban Hành: 29/01/2016 Hiệu lực:
Tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ kinh doanh hoạt động tham gia lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
Không cấp giấy xác nhận dân tộc, khu vực...trên địa bàn huyện Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
KH tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu các cấp Ban Hành: 15/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 2 năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTC lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc công ty TNHH Đầu tư và TM 379 Bắc Giang Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời giao ban KT-XH, công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC... Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhung năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình lắp đặt đền trang trí TT Cầu Gồ và khuôn viên UBND huyện Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình lắp đặt đền trang trí TT Cầu Gồ và khuôn viên UBND huyện Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức tuần lễ quốc gia AT-VS lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
QĐ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban Hành: 16/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU về quy chế phối hợp công tác giữa BTG với các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo huyện Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:

Pages