Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, xử lý các điểm phát sinh rác thải... Ban Hành: 24/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử HĐND huyện Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Chương trình công tác tháng 3 năm 2016 Ban Hành: 26/02/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện nhiệm vụ cải cách HCNN năm 2016 Ban Hành: 29/01/2016 Hiệu lực:
Tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ kinh doanh hoạt động tham gia lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
Không cấp giấy xác nhận dân tộc, khu vực...trên địa bàn huyện Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
KH tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu các cấp Ban Hành: 15/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 2 năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTC lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc công ty TNHH Đầu tư và TM 379 Bắc Giang Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời giao ban KT-XH, công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC... Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhung năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình lắp đặt đền trang trí TT Cầu Gồ và khuôn viên UBND huyện Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình lắp đặt đền trang trí TT Cầu Gồ và khuôn viên UBND huyện Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức tuần lễ quốc gia AT-VS lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
QĐ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban Hành: 16/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU về quy chế phối hợp công tác giữa BTG với các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo huyện Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU kiện toàn tổ dư luận xã hội huyện nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 2 năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:

Pages