Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ giao ban chỉ tiêu, KH tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 Ban Hành: 24/04/2016 Hiệu lực:
Báo cáo KQ triển khai nghị quyết 41, 24, 35 Ban Hành: 30/04/2016 Hiệu lực:
Cung cấp thông tiên lên Cổng TTĐT huyện Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp triển khai thực hiện giải quyết kiến nghị công dân Ban Hành: 31/03/2016 Hiệu lực:
Ngăn chặn tình trạng XCTP sang Trung Quốc Ban Hành: 31/03/2016 Hiệu lực:
TBKL của CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 28/3/2016 Ban Hành: 31/03/2016 Hiệu lực:
TBKL của CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 28/3/2016 Ban Hành: 31/03/2016 Hiệu lực:
Triển khai KH số 120-KL/TW của Bộ Chính trị Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
Báo cáo công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức chiến dịch diệt chuột năm 2016 Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
Cử cán bộ tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo trực tuyến do Trung ương tổ chức Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN nghe kiểm điểm tình hình thực hiện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2016 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN nghe kiểm điểm tình hình thực hiện quý I, nhiệm vụ quý II năm 2016 Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:
QĐTL tổ giúp việc đoàn công tác kiểm tra, xác minh ...Dự án TL Sông Sỏi Ban Hành: 25/03/2016 Hiệu lực:
QĐTL đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, xác minh các kiến nghị của công dân về công tác GPMB DA Hồ Thủy lợi Sông Sỏi Ban Hành: 25/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
Thực hiện quyết định tiếp nhận, xử lý phát hành, quản lý văn bản Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Ban Hành: 29/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Ban Hành: 28/03/2016 Hiệu lực:

Pages