Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN giao chi tiêu thuế năm 2016.... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN thông qua phương án phòng chống thiên tai TKCN... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự nghiệm thu đưa vào sử dụng cải tạo , nâng cấp đường trục... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Thông KL phiên tiếp dân ngày 30/5... Ban Hành: 31/05/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức hội thi công chức văn hóa cơ sở giỏi Yên Thế lần thứ nhất.... Ban Hành: 31/05/2016 Hiệu lực:
Quyết toán kinh phí tạm ứng thực hiện GPMB dự án kè chống sạt... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
QĐ công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 30/05/2016 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại Hội nghị ngày 26/5/2016 Ban Hành: 29/05/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN tiếp dân ngày 30/5/2016 Ban Hành: 27/05/2016 Hiệu lực:
Mời dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày MT thế giới năm 2016 Ban Hành: 27/05/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày MT thế giới năm 2016 Ban Hành: 27/05/2016 Hiệu lực:
BC KQ thực hiện nhiệm vụ tuần 20/5-27/5 năm 2016 Ban Hành: 27/05/2016 Hiệu lực:
Điều chỉnh thành phần, địa điểm học tập NQĐH đảng... Ban Hành: 27/05/2016 Hiệu lực:
Triệu tập cán bộ CCVC tham gia học tập NQĐH đảng... Ban Hành: 27/05/2016 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn kiến thức cho người có uy tín năm 2016 Ban Hành: 26/05/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN cán bộ tại các điểm cầu của huyện Ban Hành: 25/05/2016 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà tết thiếu nhi ngày 01/6/2016 Ban Hành: 25/05/2016 Hiệu lực:
Tổ chức tết thiếu nhi ngày 01/6/2016 Ban Hành: 25/05/2016 Hiệu lực:
Thăm và tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Ban Hành: 25/05/2016 Hiệu lực:
QĐBTV cử cán bộ đi dự, kiểm tra, giám sát học tập...NQĐH đảng Ban Hành: 24/05/2016 Hiệu lực:

Pages