Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Hành: 26/02/2016 Hiệu lực:
KHKT công tác quản lýNN về đầu tư xây dựng chất lượng công trình xây dựng Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại hội nghi giao ban giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo Ban Hành: 02/03/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP... Ban Hành: 17/02/2016 Hiệu lực:
Ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí... Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 24/02/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2016 Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND huyện tháng 3 năm 2016 Ban Hành: 01/03/2016 Hiệu lực:
Thông báo nhận báo cáo tháng 2 năm 2016 Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại buổi làm việc bàn biện pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Ban Hành: 01/03/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU về thành lập tổ giúp việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2016 Ban Hành: 26/02/2016 Hiệu lực:
Kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, xử lý các điểm phát sinh rác thải... Ban Hành: 24/03/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử HĐND huyện Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Chương trình công tác tháng 3 năm 2016 Ban Hành: 26/02/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện nhiệm vụ cải cách HCNN năm 2016 Ban Hành: 29/01/2016 Hiệu lực:
Tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ kinh doanh hoạt động tham gia lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
Không cấp giấy xác nhận dân tộc, khu vực...trên địa bàn huyện Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
KH tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu các cấp Ban Hành: 15/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:

Pages