Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
CT hành động thực hiện NQ ĐH đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của đảng... Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Quy định chế độ báo cáo HU, BTV, TTHU Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Báo cáo KQ thực hiện CTMTQG XDNTM 5 tháng đầu năm... Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
KH tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
Hướng dẫn nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
KH củng cố, tổ chức đảng, đoàn thể.... Ban Hành: 07/06/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU TL BCĐ xây dựng, phát triển tổ chức đảng... Ban Hành: 07/06/2016 Hiệu lực:
KH cao điểm bảo đảm TTATGT vụ thu hoạch vải thiều... Ban Hành: 07/06/2016 Hiệu lực:
Tổ chức tháng hành đồng PCMT và ngày toàn dân PCMT Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
QĐ giao chỉ tiêu thuế phi nông nghiệp năm 2016 Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTV (đột xuất) Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTV (lãnh đạo chủ chốt) Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
KH thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
Mời làm việc ban pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN giao chi tiêu thuế năm 2016.... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN thông qua phương án phòng chống thiên tai TKCN... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự nghiệm thu đưa vào sử dụng cải tạo , nâng cấp đường trục... Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Thông KL phiên tiếp dân ngày 30/5... Ban Hành: 31/05/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức hội thi công chức văn hóa cơ sở giỏi Yên Thế lần thứ nhất.... Ban Hành: 31/05/2016 Hiệu lực:

Pages