Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
BCKQ công tác dân vận giai đoạn 2013-2016 Ban Hành: 05/04/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTVHU (lần thứ 09) Ban Hành: 13/04/2016 Hiệu lực:
TBKL PCT UBND huyện Thân Minh Sâm bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn HTX Thái Bình Ban Hành: 11/04/2016 Hiệu lực:
Vận động xây dựng quỹ khuyến học năm học 2016 Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
KH bồi dưỡng nghiệp vụ CB, CC cấp xã... Ban Hành: 08/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 Ban Hành: 08/04/2016 Hiệu lực:
Thông báo phân công tiếp dân thường xuyên tháng 4 tại Ban tiếp công dân huyện Ban Hành: 08/04/2016 Hiệu lực:
Nhắc nhở cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT huyện Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
KHTC triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ban Hành: 07/04/2016 Hiệu lực:
Phê duyệt danh mục vốn đầu tư XDCB Ban Hành: 07/04/2016 Hiệu lực:
Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Ban Hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 4 năm 2016 Ban Hành: 08/04/2016 Hiệu lực:
TBKL của Bí thư Huyện ủy tại HN ngày 30/3/2016 Ban Hành: 05/04/2016 Hiệu lực:
Dự HN nghiệm thu các hạng mục công trình... Ban Hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Kế hoạch giám sát luật đấu thầu... Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU thành lập tổ tuyên truyền dân vận liên ngành giải quyết những vụ việc Ban Hành: 01/04/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức triển khai thi hành Bộ luận dân sự và Bộ luận tố tụng dân sự... Ban Hành: 01/04/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức triển khai thi hành Bộ luận dân sự và Bộ luận tố tụng dân sự... Ban Hành: 01/04/2016 Hiệu lực:
Kiểm tra thực trạng CSVC các xã đăng ký bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016 Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Tham luận kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XX Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:

Pages