Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Tổ chức thực hiện quy định nhận và tặng quà trong dịp tết Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
KH thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
Mời gặp mặt đầu xuân Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
TB giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
Báo cáo thực hiện diễn tập phòng chống lụt bão hỗ trợ bảo vệ thi công thân đập hồ quỳnh Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
Thông báo thời gian nghỉ tết năm 2016 Ban Hành: 03/02/2016 Hiệu lực:
TBKL của Chủ tịch tại buổi giao ban tình hình KT-XH; giải quyết KN-CT Ban Hành: 01/02/2016 Hiệu lực:
Tăng cường xử lý việc kinh doanh đào, cam,...lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực TT Cầu Gồ Ban Hành: 01/02/2016 Hiệu lực:
Thông báo nhận báo cáo tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 01/02/2016 Hiệu lực:
Thông báo nhận báo cáo tháng 1 năm 2016 Ban Hành: 01/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự lễ phát động tết trồng cây xuân Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 01/02/2016 Hiệu lực:
Tổ chức giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trung, truyền thống tại hội trợ tết....Yên Thế Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện 2016 Ban Hành: 28/02/2016 Hiệu lực:
Giới thiệu chức danh và chữ ký Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường TCNMN Yên Thế Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính dịp tết nguyên đán Ban Hành: 28/01/2016 Hiệu lực:
Mời dự thống nhất chương trình, nội dung, kịch bản khai mạc lễ hội KN 132 năm Ban Hành: 28/01/2016 Hiệu lực:
QĐTL tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ, công vu của đội ngũ cán bộ CC, VC trên địa bàn huyện Ban Hành: 28/01/2016 Hiệu lực:
KH đào tạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của BTV HU năm 2016 Ban Hành: 27/01/2016 Hiệu lực:
KH tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 49-CT/TW... Ban Hành: 26/01/2016 Hiệu lực:

Pages