Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2016 Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Ban Hành: 12/04/2016 Hiệu lực:
QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 Ban Hành: 12/04/2016 Hiệu lực:
KH triển khai tẩy giun đợt I cho học sinh Tiểu học tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Báo cáo TK 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Ban Hành: 14/04/2016 Hiệu lực:
KH PCTT và TCCN năm 2016 Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Phương án PCTT và TCCN năm 2016 Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban cụm duyệt phương án PCTT và TKCN năm 2016 Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN mở gói thầu xây dựng trụ sở nhà làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Mời họp tiểu ban tuyên truyền bầu cử HĐND các cấp Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự họp tiểu ban tuyên truyền bầu cử ĐBHĐND huyện Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc với đoàn khảo sát Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Tư vấn giới thiệu sản phẩm Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT dịp nghỉ lễ... Ban Hành: 14/04/2016 Hiệu lực:
Tăng cường quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo TTHC năm 2015 tại phòng Tư pháp... Ban Hành: 15/04/2016 Hiệu lực:
TBKL Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban lãnh đạo ngày 11/4/2016 Ban Hành: 14/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự họp kiểm điểm, đánh giá, triển khai nhiệm vụ bầu cử HĐND các cấp Ban Hành: 14/04/2016 Hiệu lực:
QĐTL đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia Ban Hành: 13/04/2016 Hiệu lực:
BCKQ công tác dân vận giai đoạn 2013-2016 Ban Hành: 05/04/2016 Hiệu lực:

Pages