Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Hoàn chỉnh các chương trình KH thực hiện NQĐH đảng các cấp... Ban Hành: 14/06/2016 Hiệu lực:
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Trưởng Công an huyện Yên Thế Ban Hành: 14/06/2016 Hiệu lực:
Đảm bảo nhu cầu sử dụng điện... Ban Hành: 14/06/2016 Hiệu lực:
Tổ chức thực hiện KHĐT nghề cho lao động nông thôn Ban Hành: 13/06/2016 Hiệu lực:
Tham gia hội nghị tập huấn phổ biến văn bản mới... Ban Hành: 14/06/2016 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian tổ chức HN BTV HU lần thứ 11 Ban Hành: 14/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2016 Ban Hành: 14/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, NK 2016-2021 Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức HN 69 năm ngày TBLS Ban Hành: 10/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu nâng cấp trường MN TT Cầu cũ Ban Hành: 09/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự kỳ thứ 1 HĐND huyện khóa XXI (NK2016-2021) Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 1 HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
TB dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI (2016-2021) Ban Hành: 01/06/2016 Hiệu lực:
QĐ phân công công chức làm đầu mối KSTTHC cấp huyện năm 2016 Ban Hành: 10/06/2016 Hiệu lực:
Thông báo thay đổi gian tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2016 Ban Hành: 10/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Ban TT UBMMTQ tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 09/06/2016 Hiệu lực:
Phê duyệt phương án nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, NK 2016-2021 Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTV Huyện ủy (lần thứ 11) Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
CT hành động thực hiện NQ ĐH đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của đảng... Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Quy định chế độ báo cáo HU, BTV, TTHU Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:

Pages