Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu các cấp Ban Hành: 15/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 Ban Hành: 25/02/2016 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 2 năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTC lễ hội Yên Thế năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc công ty TNHH Đầu tư và TM 379 Bắc Giang Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời giao ban KT-XH, công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC... Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhung năm 2016 Ban Hành: 22/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình lắp đặt đền trang trí TT Cầu Gồ và khuôn viên UBND huyện Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình lắp đặt đền trang trí TT Cầu Gồ và khuôn viên UBND huyện Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức tuần lễ quốc gia AT-VS lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
QĐ công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2016 Ban Hành: 16/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU về quy chế phối hợp công tác giữa BTG với các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo huyện Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU kiện toàn tổ dư luận xã hội huyện nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 2 năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
Đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ trong tậm quý I năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
Đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ trong tậm quý I năm 2016 Ban Hành: 19/02/2016 Hiệu lực:
Quy hoạch vùng nguyên liệu đất phục vụ công tác đê điều trên địa bàn Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:
Quyết định số lượng đại biểu HĐND các xã, thị trấn Ban Hành: 18/02/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTV lần thứ 07 Ban Hành: 17/02/2016 Hiệu lực:
Mời gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu đầu xuân Bính Thân năm 2016 Ban Hành: 17/02/2016 Hiệu lực:

Pages