Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ban Hành: 31/10/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ban Hành: 24/10/2017 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo ANTT thi hành án hình sự Ban Hành: 24/10/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều đống góp trong sự nghiệp phát thanh và truyền hình huyện Yên Thế Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai dự án chống quá tải đường điện năm 2018 Ban Hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
KH kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình MTQG năm 2017 Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2017 Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Sở Nội vụ Ban Hành: 06/11/2017 Hiệu lực:
TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
KH ứng dụng CNTT năm 2018 Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Biểu mẫu báo cáo đánh giá cán bộ CCVC Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Hướng dẫn đánh giá cán bộ CCVC Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải khuyết khiếu nại tố cáo... Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017 Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với đoàn giám sát UBMTTQ tỉnh Ban Hành: 03/11/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 30/10/2017 Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Lập hồ sơ khám sức khỏe và sức khỏe định kỳ cho học sinh năm 2017 Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
BC giám sát triển khai Luật tiếp công dân... Ban Hành: 02/11/2017 Hiệu lực:
TBKL của đ/c Nguyễn Ngọc Sơn tại HN TK chỉ thị số 08... Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:

Pages