Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các tập thể các tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, phục vụ của HĐND huyện Ban Hành: 29/01/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Phồn Xương Ban Hành: 30/01/2018 Hiệu lực:
Tập trung tuyên truyền an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
TB lịch giám sách chuyên đề của HĐND huyện Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với các ban HĐND tỉnh Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Tập trung khắc phục thiệt hai sau mua lũ Ban Hành: 30/08/2018 Hiệu lực:
KH kiểm tra hoạt động vay vốn giải quyết việc làm quỹ quốc gia năm 2017... Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
TB về thời gian ký hợp đồng làm việc và hồ sơ miễn tập sự đối với người trúng tuyển giáo viên năm 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự khai giảng năm học mới 2018-2019 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai phiếu thu nhập thông tin dân cư trên địa bàn Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Diễn tập chiến đấu phòng thủ, chữa cháy, phòng cháy năm 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Diễn tập chiến đấu phòng thủ, chữa cháy, phòng cháy năm 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết trung thu 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị một số nhiệm vụ chuẩn bị chào mừng 2-9 Ban Hành: 27/08/2018 Hiệu lực:
Rà soát tổng hợp bản đồ địa chính, chính quy Ban Hành: 27/08/2018 Hiệu lực:
KH điều tra, lưu trữ, tổng hợp thu thập thông tin lao động Ban Hành: 16/08/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân 15/8/2018 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:
Báo cáo thông tin thành viên các ban HĐND huyện, NK 2016-2021 Ban Hành: 21/08/2018 Hiệu lực:

Pages