Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến Ban Hành: 19/05/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh Ban Hành: 17/05/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc Ban Hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương Ban Hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trịnh Thị Kim Dung, Tam Tiến Ban Hành: 15/05/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Ban Hành: 05/05/2017 Hiệu lực:
Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đình Mạnh Ban Hành: 28/04/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Ban Hành: 17/04/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hoàng Thị Hường, Hương Vĩ Ban Hành: 17/04/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ban Hành: 17/04/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự, ATXH Ban Hành: 10/04/2017 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Hoàn, Thái Nguyên Ban Hành: 10/04/2017 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Bắc, xã Hương Vĩ Ban Hành: 23/03/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Quang Ban Hành: 23/03/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Ban Hành: 23/03/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ Ban Hành: 14/03/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ Ban Hành: 08/03/2017 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Quốc Hiệp, xã Đông Sơn Ban Hành: 17/01/2017 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt hành chính Ban Hành: 16/01/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Thanh Hùng, Tiến Thắng Ban Hành: 17/01/2017 Hiệu lực:

Pages