Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
Mời dự lễ trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018 Ban Hành: 06/02/2018 Hiệu lực:
KH tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dân Ban Hành: 07/02/2018 Hiệu lực:
Mời gặp mặt nhân dịp tết Mậu thân 2018 Ban Hành: 05/02/2018 Hiệu lực:
Mời dự gặp mặt nhân dịp tết Mậu Tuất 2018 Ban Hành: 01/02/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN người uy tín trong vùng dân tộc Ban Hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
QĐ V/v giao chủ đầu tư và phân bổ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2018 Ban Hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
KH đảm bảo công tác y tế phục vụ tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp thứ 21 TTHĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
Mời dự Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng...2017 Ban Hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
Mời dự TK công đoàn năm 2017 và HN cán bộ lao động năm 2018 Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hội năm 2018 Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
KH đảm bảo ANTT tết nguyên đán Mậu tuất 2018 Ban Hành: 25/01/2018 Hiệu lực:
QĐTL HĐ thẩm định giá đất cụ thể đấu giá đất Ban Hành: 24/01/2018 Hiệu lực:
Mời đi thăm và tặng quà tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 Ban Hành: 24/01/2018 Hiệu lực:
BC chương trình công tác tháng 1 năm 2018 Ban Hành: 19/01/2018 Hiệu lực:
Chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH Ban Hành: 22/01/2018 Hiệu lực:
QĐ phê duyệt công chức làm đầu mối KS TTHC cấp huyện, cấp xã Ban Hành: 19/01/2018 Hiệu lực:

Pages