Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Chủ động ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 11 Ban Hành: 16/10/2017 Hiệu lực:
Kế hoạch đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ CC, VC Ban Hành: 16/10/2017 Hiệu lực:
Kế hoạch đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ CC, VC Ban Hành: 16/10/2017 Hiệu lực:
QĐTL đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ CC, VC Ban Hành: 16/10/2017 Hiệu lực:
TBKL CTUBND tại HN kiểm điểm tiến độ KH số 08?KH... Ban Hành: 16/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 13/10/2017 Hiệu lực:
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10 Ban Hành: 13/10/2017 Hiệu lực:
KH rà soát, cấp GCNQDS đất cho hộ gia đình, các nhân... Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
QD bo sung thanh vien to giup vien to giup vien HN tieu thu ga doi YT Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
QĐTL tổ giúp việc hội nghị xúc tiếp tiêu thụ gà đồi Yên Thế Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai nội dung và phân công thành viên tổ giúp việc phục xúc tiến tiêu thụ Gà đồi Yên Thế Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
QĐTL đoàn giám sát thực hiện pháp luật xử lý hành chính lĩnh vực giữ gìn ANTT... Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
KH giám sát việc thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giữ gìn an ninh TT, ATXH... Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
TB phiên họp TT HĐND huyện tháng 9 năm 2017 Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
TBKL tại HN triển khai Chỉ thị số 04 của CT UBND tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
Rà soát tổng hợp hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở năm 2017 trên địa bàn Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
TBKL CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 09/10/2017 Ban Hành: 10/10/2017 Hiệu lực:
QĐ kiện toàn BCĐ khu vực phòng thủ huyện Yên Thế Ban Hành: 05/10/2017 Hiệu lực:
QĐ về việc thành lập nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Yên Thế Ban Hành: 05/10/2017 Hiệu lực:
Chấn chỉnh công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em Ban Hành: 05/10/2017 Hiệu lực:

Pages