Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 16/07/2018 Hiệu lực:
Quy định quản lý nhà trọ trên đại bàn tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 13/07/2018 Hiệu lực:
Triển khai ban hành quyết định quản lý nhà trợ Ban Hành: 13/07/2018 Hiệu lực:
Mời đón đoàn đại biểu OCOP về thăm Yên Thế Ban Hành: 12/07/2018 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS Ban Hành: 11/07/2018 Hiệu lực:
Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì NCT Việt Nam Ban Hành: 11/07/2018 Hiệu lực:
Thực hiện thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng Ban Hành: 11/07/2018 Hiệu lực:
QĐ thu hồi giấy phép xây dựng Ban Hành: 09/07/2018 Hiệu lực:
Xây dựng dự toán 2019, hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích Ban Hành: 09/07/2018 Hiệu lực:
Triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-TP Ban Hành: 09/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN cho ý kiến của nhân dân về quy hoạch khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương Ban Hành: 09/07/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn OCOP về thăm mô hình gà Yên Thế Ban Hành: 09/07/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XXI, NK 2016-2021 Ban Hành: 06/07/2018 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Ban Hành: 26/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Ban Hành: 26/06/2018 Hiệu lực:
Kiểm tra hệ thống thông báo, báo động bằng kèn ù tại BCHQ huyện Ban Hành: 03/07/2018 Hiệu lực:
Phân công thẩm văn bản lĩnh vực KT-XH kỳ họp tứ 9 Ban Hành: 27/06/2018 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 Ban Hành: 26/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống matuy 2018 Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:

Pages