Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TB lịch giám sát chuyên đề của ĐGS HĐND huyện Ban Hành: 01/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự TK 15 năm hoạt động ngân hàng chính sách xã hội Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Báo cáo công tác triển khai phòng chống sốt xuất huyết Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu 2017 Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
BCKQ xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Ban Hành: 31/08/2017 Hiệu lực:
Báo cáo công tác xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế... Ban Hành: 31/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Đăng Phú Ban Hành: 15/08/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Mạnh Hùng, TT Bố Hạ Ban Hành: 10/08/2017 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Đặng Huy Bình, TT Cầu Gồ Ban Hành: 09/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Phạm Văn Đồng, Xuân Lương Ban Hành: 03/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Nguyễn Thị Tho Ban Hành: 19/07/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Đặng Quý Thực Ban Hành: 19/07/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Văn Toàn, Đồng Tiến Ban Hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
QĐ tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến và khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Ban Hành: 29/08/2017 Hiệu lực:
QĐ tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến và khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Ban Hành: 17/08/2017 Hiệu lực:
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm và tệ nạn ma túy Ban Hành: 27/07/2017 Hiệu lực:
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Yên Thế gia đoạn 2012-2017 Ban Hành: 20/07/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các thí sinh đạt giải trong Hội thi Công chức Tư pháp Hộ tịch giỏi huyện Yên Thế năm 2017 Ban Hành: 18/07/2017 Hiệu lực:
Thông báo vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH Ban Hành: 05/09/2017 Hiệu lực:

Pages