Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự kỳ thứ 1 HĐND huyện khóa XXI (NK2016-2021) Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 1 HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
TB dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI (2016-2021) Ban Hành: 01/06/2016 Hiệu lực:
QĐ phân công công chức làm đầu mối KSTTHC cấp huyện năm 2016 Ban Hành: 10/06/2016 Hiệu lực:
Thông báo thay đổi gian tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2016 Ban Hành: 10/06/2016 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Ban TT UBMMTQ tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 09/06/2016 Hiệu lực:
Phê duyệt phương án nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, NK 2016-2021 Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTV Huyện ủy (lần thứ 11) Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
CT hành động thực hiện NQ ĐH đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của đảng... Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Quy định chế độ báo cáo HU, BTV, TTHU Ban Hành: 08/06/2016 Hiệu lực:
Báo cáo KQ thực hiện CTMTQG XDNTM 5 tháng đầu năm... Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
KH tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn Ban Hành: 02/06/2016 Hiệu lực:
Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
Hướng dẫn nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 Ban Hành: 03/06/2016 Hiệu lực:
KH củng cố, tổ chức đảng, đoàn thể.... Ban Hành: 07/06/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU TL BCĐ xây dựng, phát triển tổ chức đảng... Ban Hành: 07/06/2016 Hiệu lực:
KH cao điểm bảo đảm TTATGT vụ thu hoạch vải thiều... Ban Hành: 07/06/2016 Hiệu lực:
Tổ chức tháng hành đồng PCMT và ngày toàn dân PCMT Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
QĐ giao chỉ tiêu thuế phi nông nghiệp năm 2016 Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:
Mời họp BTV (đột xuất) Ban Hành: 06/06/2016 Hiệu lực:

Pages