Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Nhắc nhở cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT huyện Ban Hành: 30/03/2016 Hiệu lực:
KHTC triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ban Hành: 07/04/2016 Hiệu lực:
Phê duyệt danh mục vốn đầu tư XDCB Ban Hành: 07/04/2016 Hiệu lực:
Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Ban Hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 4 năm 2016 Ban Hành: 08/04/2016 Hiệu lực:
TBKL của Bí thư Huyện ủy tại HN ngày 30/3/2016 Ban Hành: 05/04/2016 Hiệu lực:
Dự HN nghiệm thu các hạng mục công trình... Ban Hành: 06/04/2016 Hiệu lực:
Kế hoạch giám sát luật đấu thầu... Ban Hành: 29/02/2016 Hiệu lực:
QĐBTVHU thành lập tổ tuyên truyền dân vận liên ngành giải quyết những vụ việc Ban Hành: 01/04/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức triển khai thi hành Bộ luận dân sự và Bộ luận tố tụng dân sự... Ban Hành: 01/04/2016 Hiệu lực:
KH tổ chức triển khai thi hành Bộ luận dân sự và Bộ luận tố tụng dân sự... Ban Hành: 01/04/2016 Hiệu lực:
Kiểm tra thực trạng CSVC các xã đăng ký bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016 Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Tham luận kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XX Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XX Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Thông báo giờ làm việc mùa hè Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Thông báo giờ làm việc mùa hè Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Chương trình khuyến mại chảo điện tiết kiệm điện năng oktashi..... Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn... Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:
BCKQ thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính tại đơn vị Ban Hành: 05/04/2016 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề... Ban Hành: 04/04/2016 Hiệu lực:

Pages