Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN trực tuyến giao bán với TT Tỉnh ủy quý III năm 2017 Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
QĐTL đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực hiện công tác quản lý về ATTP Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
KH kiểm tra công tác QLATTP Ban Hành: 15/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 9 Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
TBKL của CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 11/9/2017 Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
KH phát triển kinh tế tập thể Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 30/08/2017 Hiệu lực:
Tăng cường kiểm tra hành nghề y dược tư nhân không phép Ban Hành: 13/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tập huấn hướng dẫn dồn điền đổi thửa... Ban Hành: 12/09/2017 Hiệu lực:
KH rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cần nghèo trên địa bàn huyện YT Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
KH điêu tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung cấp lao động Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
QĐTL văn phòng điều phối chương trình MTQG XDNTM huyện YT Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ 5-HĐND huyện Ban Hành: 11/09/2017 Hiệu lực:
Tham luận tại kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 11/09/2017 Hiệu lực:
QĐ kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ, ĐV, CC, VC thuộc đảng bộ cơ quan CQ quản lý Ban Hành: 08/09/2017 Hiệu lực:
Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch năm 2017 chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình... Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN tham gia ý kiến đề án phân loại TT Bố Hạ mở rộng... Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 05/9/2017 Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện của ban KT-XH Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:
QĐTL tổ thẩm định hỗ trợ nhà ở người có công Ban Hành: 06/09/2017 Hiệu lực:

Pages