Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự HN phiên họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2017 Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Tổ chức chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau giám sát Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
BC hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban KT-XH HĐND huyện Ban Hành: 30/06/2017 Hiệu lực:
Phân công chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS Ban Hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 4, HDND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ban Hành: 26/06/2017 Hiệu lực:
Tham luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Ban Hành: 26/06/2017 Hiệu lực:
BCKQ thực hiện lời hứa tại kỳ thứ 3 HDND huyện khóa XXI Ban Hành: 26/06/2017 Hiệu lực:
Cử cán bộ đi dự, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai NQ Ban Hành: 26/06/2017 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra báo cáo dự thảo tờ trình, nghị quyết HDND huyện, lần thứ 4 Ban Hành: 23/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Ban Hành: 23/06/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban trực tuyến tập huấn NQTW5 Ban Hành: 23/06/2017 Hiệu lực:
báo cáo KQ giám sát triển khai các quy định pháp luật về BVMT Ban Hành: 20/06/2017 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 12/6/2017 Ban Hành: 18/06/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Xuân Thủy Ban Hành: 30/05/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Trương Trường Duẩn Ban Hành: 30/05/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn Ban Hành: 25/05/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ Ban Hành: 19/05/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ Ban Hành: 19/05/2017 Hiệu lực:

Pages