Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2018 Ban Hành: 13/03/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Ban Hành: 20/03/2018 Hiệu lực:
Mời gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày QT phụ nữ 8/3 Ban Hành: 05/03/2018 Hiệu lực:
Mời dự phiên họp thứ 23 TTHĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 01/03/2018 Hiệu lực:
TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 2 năm 2018 Ban Hành: 26/02/2018 Hiệu lực:
KH phát động thi đua thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 Ban Hành: 26/02/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2018 Ban Hành: 26/02/2018 Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2017 Ban Hành: 23/02/2018 Hiệu lực:
BC tình hình tổ chức tết nguyên đán năm 2018 Ban Hành: 18/01/2018 Hiệu lực:
KH tuyên truyền cải cách HCNN huyện năm 2018 Ban Hành: 13/01/2018 Hiệu lực:
KH triển khai công tác, TTATGT năm 2018 Ban Hành: 30/01/2018 Hiệu lực:
KH kiểm tra công tác QLNN về đầu tư xây dựng Ban Hành: 12/02/2018 Hiệu lực:
Mời gặp mặt doanh nhân đầu năm 2018 Ban Hành: 12/02/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 2 năm 2018 Ban Hành: 12/02/2018 Hiệu lực:
Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 12/02/2018 Hiệu lực:
BC công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 09/02/2018 Hiệu lực:
Đẩy mạnh công tác CCHC, công vụ Ban Hành: 09/02/2018 Hiệu lực:
KH khắc phục những hạn chế, yếu kém của Đảng bộ CQCQ Ban Hành: 09/02/2018 Hiệu lực:
KH tiếp tiếp xúc cử tri của HĐND năm 2018 Ban Hành: 09/02/2018 Hiệu lực:
BC chương trình thực hiện tháng cao điểm sửa đường giao thông, kênh mương năm 2018 Ban Hành: 08/02/2018 Hiệu lực:

Pages