Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Tổ vay vốn Agrbank năm 2017 Ban Hành: 14/03/2018 Hiệu lực:
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, củng cố và triển Hội đông y - Châm cứu huyện năm 2017 Ban Hành: 26/02/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyên năm 2017 Ban Hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2017 Ban Hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND và Thực hiện chuyên mục "hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" năm 2017 Ban Hành: 29/01/2018 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các cá nhân thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018 Hiệu lực:
QĐ về việc khen thưởng các tập thể các tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, phục vụ của HĐND huyện Ban Hành: 29/01/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Phồn Xương Ban Hành: 30/01/2018 Hiệu lực:
Tập trung tuyên truyền an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
TB lịch giám sách chuyên đề của HĐND huyện Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với các ban HĐND tỉnh Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Tập trung khắc phục thiệt hai sau mua lũ Ban Hành: 30/08/2018 Hiệu lực:
KH kiểm tra hoạt động vay vốn giải quyết việc làm quỹ quốc gia năm 2017... Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
TB về thời gian ký hợp đồng làm việc và hồ sơ miễn tập sự đối với người trúng tuyển giáo viên năm 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự khai giảng năm học mới 2018-2019 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Triển khai phiếu thu nhập thông tin dân cư trên địa bàn Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Diễn tập chiến đấu phòng thủ, chữa cháy, phòng cháy năm 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:
Diễn tập chiến đấu phòng thủ, chữa cháy, phòng cháy năm 2018 Ban Hành: 29/08/2018 Hiệu lực:

Pages