Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TBKL của BTVHU tại HN giao ban với Bí thư, CT UBND xã, thị trấn Ban Hành: 30/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự lễ phát động tháng cao điểm nhân dân tham gia BHYT Ban Hành: 27/10/2017 Hiệu lực:
TBKL của BTVHU tại HN giao ban các cơ quan Huyện ủy Ban Hành: 27/10/2017 Hiệu lực:
KH chuẩn bị công tác HĐGD AN tỉnh Ban Hành: 25/10/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện CT135, CTMTQG giảm nghèo... Ban Hành: 26/10/2017 Hiệu lực:
TBKLCT UBND huyện tại HN giao ban ngày 23/10/2017 Ban Hành: 26/10/2017 Hiệu lực:
Thực hiện ngày pháp luật năm 2017 Ban Hành: 25/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban trực tuyến tháng 10 Ban Hành: 25/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự bàn giao đền thờ Bác hồ và các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế Ban Hành: 24/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm công tác QLNN về ATTP 9 tháng năm 2017 Ban Hành: 23/10/2017 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ sáu Ban Hành: 23/10/2017 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 23/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 23/10/2017 Hiệu lực:
Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 23/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 08/C/TU... Ban Hành: 19/10/2017 Hiệu lực:
Mời hop UBND huyện tháng 10 Ban Hành: 19/10/2017 Hiệu lực:
Kế hoạch giám sát quản lý công trình nước sạch nông thôn tập trung... Ban Hành: 17/10/2017 Hiệu lực:
Phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn giám sát, khảo sát... Ban Hành: 17/10/2017 Hiệu lực:
Báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2017... Ban Hành: 17/10/2017 Hiệu lực:
Lựa chọn, xác định sản phẩm đặc trưng, thế mạnh... Ban Hành: 17/10/2017 Hiệu lực:

Pages