Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện Ban Hành: 28/09/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà tết trung thu năm 2017 Ban Hành: 28/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
KH hoạt động Tết trung thu năm năm 2017 Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra tỉnh Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
Tăng cường công tác PCCC nhân ngày PCCC 4/10/2017 Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
Mời HN tổng kết chiến dịch cao điểm 100 ngày vệ sinh môi trường... Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
BC công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
BC phục vụ giao ban TTHU quý III năm 2017 Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
BC công tác hoạt động quý III, phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn quý IV của CĐCQCQ huyện Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân 15/9/2017 của TT HĐND, UBND huyện 19/1/2017 Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
Triển khai cập nhật phần mềm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
Yêu cầu chuẩn bị ý kiến phục vụ HN giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Thực hiện nguồn vốn CTMTQG 2017 Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
KH thu thuế phi nông nghiệp Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà các cụ từ 90 tuổi trở lên nhân ngày QTNCT Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian phiên họp UBND tháng 9 năm 2017 Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:
Rà soát, thống kê các loại báo cáo trong hoạt động CQHCNN Ban Hành: 18/09/2017 Hiệu lực:

Pages