Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Đỗ Đức Kỳ Ban Hành: 02/02/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Tuấn, Hương Vỹ Ban Hành: 02/02/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Ngọc Ba, Giám đốc Công ty Thân Đại Hoàng Ban Hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Dương Văn Duy, Tân Yên Ban Hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Xuân Toàn, xã Đồng Hưu Ban Hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội Ban Hành: 23/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Mạnh, Lạng Giang Ban Hành: 16/01/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Văn Cầu, xã Phồn Xương Ban Hành: 10/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Minh Trường Ban Hành: 04/01/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhin đồng tỉnh lần thứ XIV năm 2018 Ban Hành: 24/08/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm học 2017-2019 Ban Hành: 10/08/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất Ban Hành: 02/08/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Ban Hành: 30/07/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng 07 sinh viên thực tập khóa D41 học viện Cảnh sát nhân dân Bộ công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Thế Ban Hành: 27/07/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng Giáo viên học sinh Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân đã có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 27/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩ nông thôn mới cho xã Phồn Xương Ban Hành: 23/04/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 Ban Hành: 17/04/2018 Hiệu lực:

Pages