Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2 Ban Hành: 20/11/2017 Hiệu lực:
Tham dự tập huấn truyền hình trực tuyến hội nghị... Ban Hành: 20/11/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
TB chức danh, chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
KH quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ.... trên địa bàn huyên Yên Thế Ban Hành: 13/11/2017 Hiệu lực:
Báo cáo KQ thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
Báo cáo và trả lời chất vấn tại kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
BC KQ thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị nội dung và thời gian họp cuối năm 2017-HĐND các xã, thị trấn Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 7-HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 16/11/2017 Hiệu lực:
Tuyên truyền phóng sự truyền hình phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ... Ban Hành: 15/11/2017 Hiệu lực:
TBKL TTHU tại HN giao ban ngày 10/11/2017 Ban Hành: 15/11/2017 Hiệu lực:
Đánh giá xếp loại UBND các xã, thị trấn năm 2017 Ban Hành: 15/11/2017 Hiệu lực:
BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 11, nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 Ban Hành: 15/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 11 năm 2017 Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thông qua dự thảo phương án bồi thường GPMB Hồ Quỳnh bổ sung Ban Hành: 14/11/2017 Hiệu lực:
KH nâng cao chất lượng hoạt động đài TT cơ sở giai đoạn 2018-2020 Ban Hành: 09/11/2017 Hiệu lực:

Pages