Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hải, TT Cầu Gồ Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Triệu Văn Thịnh, Đồng Lạc Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Thành Chung, Cầu Gồ Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Lương Văn Nam, Hương Vỹ Ban Hành: 20/03/2018 Hiệu lực:
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Xuân Đông, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Ban Hành: 19/03/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá số quặng sắt thu hồi tại xã Xuân Lương theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 189/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban Hành: 06/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Trần Đức Hải Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Kỳ Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Lý Văn Bền, Tam Tiến Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đức Huân, Tân Sỏi Ban Hành: 08/02/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hoàn, Xuân Lương Ban Hành: 08/02/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Đỗ Đức Kỳ Ban Hành: 02/02/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Tuấn, Hương Vỹ Ban Hành: 02/02/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Ngọc Ba, Giám đốc Công ty Thân Đại Hoàng Ban Hành: 31/01/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Dương Văn Duy, Tân Yên Ban Hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Xuân Toàn, xã Đồng Hưu Ban Hành: 26/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội Ban Hành: 23/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Mạnh, Lạng Giang Ban Hành: 16/01/2018 Hiệu lực:

Pages