Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời họp BTVHU lần thứ 25 Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 7 năm 2017 Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
Mời viếng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích trong phá hủy bom mìn tại xã Đồng Hưu Ban Hành: 31/05/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Lê Văn Sơn, TT Bố Hạ Ban Hành: 30/06/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Ban Hành: 30/06/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Nguyễn Chiến Thắng Ban Hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ban Hành: 28/06/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Lê Văn Thái, Ban Hành: 21/06/2017 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Văn Tú, Hữu Lũng, Lạng Sơn Ban Hành: 21/06/2017 Hiệu lực:
Chương trình trọng tâm công tác CC tư pháp giai đoạn 2016-2021 Ban Hành: 10/07/2017 Hiệu lực:
BC chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy của UBND huyện Yên Thế Ban Hành: 07/07/2017 Hiệu lực:
BCKQ công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 6, nhiệm vụ tháng 7 năm 2017 Ban Hành: 06/07/2017 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện quyết định hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người Ban Hành: 07/07/2017 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 Ban Hành: 05/07/2017 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian HN giao ban khối văn hóa - xã hội Ban Hành: 05/07/2017 Hiệu lực:
Dự HN triển khai KH và các văn bản thực hiện việc điều chỉnh địa giới HC sáp nhập xã Bố Hạ vào TT Bố Hạ Ban Hành: 05/07/2017 Hiệu lực:
TBKL của TT HDND-UBND huyện tại phiên tiếp dân ngày 30/6/2017 Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 4 - HDND huyện khóa XXI của Ban pháp chế Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN giao ban khối văn hóa - xã hội Ban Hành: 03/07/2017 Hiệu lực:

Pages