Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012-2017 Ban Hành: 06/10/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH tỉnh Ban Hành: 06/10/2017 Hiệu lực:
Đóng góp ý kiến xây dựng phần mềm một cửa điện tử Ban Hành: 05/10/2017 Hiệu lực:
Cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 Ban Hành: 05/10/2017 Hiệu lực:
HN làm viêc với thành viên BTC hội nghị xúc tiến, tiêu thụ gà đồi Yên Thế Ban Hành: 04/10/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Trần Hải Đăng, xã Đồng Lạc Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Nguyễn Văn Hồng, TT Cầu Gồ Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, bà Mạc Thị Thu, TT Cầu Gồ Ban Hành: 19/09/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Văn Hòa Ban Hành: 06/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Thế Chung, TT Bố Hạ Ban Hành: 22/08/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng chộm cắp xe máy tại xã Tam Hiệp ngày 17/9/2017 Ban Hành: 25/09/2017 Hiệu lực:
QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xâ dựng xã hội học tập của địa phương giai đoạn 2011-2016 Ban Hành: 21/09/2017 Hiệu lực:
QĐ Về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm (2002-2017) hoạt động ngân hàng CSXH huyện Yên Thế Ban Hành: 07/09/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Đông Sơn, Tân Sỏi Ban Hành: 30/08/2017 Hiệu lực:
QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIII năm 2017 Ban Hành: 24/08/2017 Hiệu lực:
KH thực hiện đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 Ban Hành: 29/09/2017 Hiệu lực:
KH tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 Ban Hành: 29/09/2017 Hiệu lực:
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo... Ban Hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
Thực hiện công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp Ban Hành: 29/09/2017 Hiệu lực:
Kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện NVTT 9 tháng năm 2017 Ban Hành: 29/09/2017 Hiệu lực:

Pages