Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH tổ chức tết trung thu 2018 Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch xét chọn HĐLĐ giáo viên mầm non 2018 Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Hiếu, Đồng Hưu Ban Hành: 13/07/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Ngô Thế Sơn, Đông Sơn Ban Hành: 26/07/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Bắc Ban Hành: 26/07/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Vũ Doanh Hậu, Ban Hành: 18/07/2018 Hiệu lực:
Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Khắc Hải, Đồng Hưu Ban Hành: 18/07/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn Duy Tùng Ban Hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Đăng Tú, xã Đông Sơn Ban Hành: 15/06/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, bà Dương Thị Hiệp Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Đỗ Tiến Thế Ban Hành: 31/05/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Bảo Phong Ban Hành: 31/05/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bố Hạ Ban Hành: 22/05/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Đức Linh, Đông Sơn Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hợp, An Thượng Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hải, xã An Thượng Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Văn Tiên, xã Đông Sơn Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Thân Văn Hùng, xã Xuân Lương Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:

Pages