Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Đức Linh, Đông Sơn Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hợp, An Thượng Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hải, xã An Thượng Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Văn Tiên, xã Đông Sơn Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Thân Văn Hùng, xã Xuân Lương Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hải, TT Cầu Gồ Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Triệu Văn Thịnh, Đồng Lạc Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Thành Chung, Cầu Gồ Ban Hành: 30/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Lương Văn Nam, Hương Vỹ Ban Hành: 20/03/2018 Hiệu lực:
QĐ Xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Xuân Đông, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Ban Hành: 19/03/2018 Hiệu lực:
QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá số quặng sắt thu hồi tại xã Xuân Lương theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 189/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban Hành: 06/03/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Trần Đức Hải Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Kỳ Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Lý Văn Bền, Tam Tiến Ban Hành: 09/01/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đức Huân, Tân Sỏi Ban Hành: 08/02/2018 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hoàn, Xuân Lương Ban Hành: 08/02/2018 Hiệu lực:

Pages