Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH triển khai hoạt động phòng chống tai nạn, đuối nước trẻ em Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
BC các dự án ĐTXDCB hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, sử dụng vốn đầu tư công... Ban Hành: 27/04/2018 Hiệu lực:
Phân công nhiệm vụ thành viên BBT Cổng TTĐT huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Chấn chỉnh công tác nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Giám sát pháp luật về công tác chấp hành pháp luật về công tác tố giác tội phạm... Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
KH giám sát các quy định về pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự họp kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
QĐ kiện toàn BBT Cổng TTĐT huyện Yên thế Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Đôn đốc thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
Thông báo chức danh, chữ ký Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Thế Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
TBKL CTUBND huyện tại buổi làm việc kiểm điểm thực hiện các dự án dân cư mới trên địa bàn... Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
KH giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giá...tội phạm Ban Hành: 27/04/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 27/4/2018 Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
Quyên góp, ủng hộ quỹ bảo trợ NNCĐ DC năm 2018 Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
Triệu tập dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực việc làm... Ban Hành: 26/05/2018 Hiệu lực:
TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 27/05/2018 Hiệu lực:

Pages