Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Q Đ kiện toàn BC Đ khu vực phòng thủ huyện Ban Hành: 28/07/2017 Hiệu lực:
Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu Việt - Lào Ban Hành: 28/07/2017 Hiệu lực:
Đề cương cuộc thi tìm hiểu Việt - Lào Ban Hành: 28/07/2017 Hiệu lực:
Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi "thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" tỉnh Bắc Giang Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sỹ khối cơ quan KN TBLS Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại HN ngày 24/7/2017 Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
Báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN kiểm điểm quyết toán ngân sách cấp xã năm 2016 Ban Hành: 25/07/2017 Hiệu lực:
KH tuyển chọn Hiệu trưởng, PHT các trường Tiểu học, Mầm non năm 2017 Ban Hành: 19/07/2017 Hiệu lực:
Mời họp BTVHU Ban Hành: 20/07/2017 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại HN ngày 18/7/2017 Ban Hành: 18/07/2017 Hiệu lực:
Mời dự lễ kỷ niệm ngày TBLS 27/7/2017 Ban Hành: 19/07/2017 Hiệu lực:
Tham luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 - H DDND khóa XXI Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
TBKL TTHU tại HN giao ban với khối nội chính của Huyện ủy qúy II Ban Hành: 07/07/2017 Hiệu lực:
TBKL TTHU tại HN giao ban với các ban, cơ quan của Huyện ủy qúy II Ban Hành: 07/07/2017 Hiệu lực:
TBKL TTHU tại HN giao ban UBMTTQ và các đoàn thể chính trị qúy II Ban Hành: 07/07/2017 Hiệu lực:
TBKL TTHU tại HN giao ban Bí thư, CT UBND xã, thị trấn qúy II Ban Hành: 11/07/2017 Hiệu lực:
TBKL PCT UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn tại HN giao ban khối văn hóa -xã hội Ban Hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
TBKL CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 4/7/2017 Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:
BC KQ kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp tháng 8 năm 2017 Ban Hành: 17/07/2017 Hiệu lực:

Pages