Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Thông tin tuyển dụng ứng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức Ban Hành: 18/12/2017 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện Bộ luật hình sự trên địa bàn YT Ban Hành: 18/12/2017 Hiệu lực:
KH triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện YT Ban Hành: 18/12/2017 Hiệu lực:
CT về việc thực hiện CT số 09/CT-UBND, ngày 08/12/2017.... Ban Hành: 18/12/2017 Hiệu lực:
Đẩy mạnh tiến độ GPMB đấu giá QSD đất năm 2017 Ban Hành: 19/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản Ban Hành: 14/12/2017 Hiệu lực:
TBKL PCT Thân Minh Sâm tại buổi làm việc với UBND xã Xuân Lương Ban Hành: 15/12/2017 Hiệu lực:
Đi thăm, tặng quà đồng báo công giáo nhân dịp lễ Noel 2017 Ban Hành: 15/12/2017 Hiệu lực:
Thảo luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 15/12/2017 Hiệu lực:
Mời họp BTC Lễ hội Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 13/12/2017 Hiệu lực:
Viếng đền thờ Bác Hồ các hùng liệt sỹ Ban Hành: 12/12/2017 Hiệu lực:
Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 12/12/2017 Hiệu lực:
Đề nghị trình bày báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 7 Ban Hành: 12/12/2017 Hiệu lực:
Mời dự HN thông tin quý IV năm 2017 Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
Mời làm việc với UBND xã Xuân Lương Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
KH tổ chức HN tuyên truyền và triển khai ký cam kết thực hiện tốt công tác dân số -KKGĐ 2017 Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
Tiếp tục khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân thuộc đối tượng 3 Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
Triển khai QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 Ban Hành: 11/12/2017 Hiệu lực:
KH triển khai CT hành động QG Việt Nam về đăng ký hộ tịch... Ban Hành: 07/12/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 30/11/2017 Ban Hành: 08/12/2017 Hiệu lực:

Pages