Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự buổi làm việc đoàn công tác của UBND tỉnh Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Kế hoạch xét hợp đồng giáo viên Mầm non trong trường học công lập năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Phối hợp cấp đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn huyện Ban Hành: 10/08/2017 Hiệu lực:
Q Đ thành lập tổ giúp việc BC Đ Đại hội TD TT huyện năm 2017 Ban Hành: 10/08/2017 Hiệu lực:
TBKL của CTUBND huyện tại HN giao ban ngày 07/8/2017 Ban Hành: 10/08/2017 Hiệu lực:
TBKL của PCTTTUBND huyện tại HN giao ban kiểm điểm tiến độ tổ chức Đại hội TDTT huyện 2017 Ban Hành: 10/08/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Văn Ban Hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Phạm Văn Hậu, Đồng Lạc Ban Hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Tiến Lưu, TT Bố Hạ Ban Hành: 14/07/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tật tự xây dựng, Nguyễn Văn Toản, TT Bố Hạ Ban Hành: 07/07/2017 Hiệu lực:
QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Ban Hành: 30/06/2017 Hiệu lực:
Tờ trình v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017 Ban Hành: 29/06/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp họp UBND huyện tháng 7 năm 2017 Ban Hành: 27/07/2017 Hiệu lực:
Thực hiện xác nhận nhà ở Ban Hành: 02/08/2017 Hiệu lực:
Biểu mẫu kèm theo công văn 752 cập nhật phần mềm Ban Hành: 02/08/2017 Hiệu lực:
Cập nhật phần mềm theo quyết định số 18/2017/Q Đ-UBND Ban Hành: 02/08/2017 Hiệu lực:
KH phối hợp vận động giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020 Ban Hành: 31/07/2017 Hiệu lực:
TBKL CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 31/7/2017 Ban Hành: 01/08/2017 Hiệu lực:
Đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến học tập tư tưởng,...HCM Ban Hành: 28/07/2017 Hiệu lực:
KH giám sát sử dụng kinh phí nguồn dự phòng, lương, chi khác.... Ban Hành: 28/07/2017 Hiệu lực:

Pages