Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời tập huấn công tác thi đua, khen thưởng Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
TB bố trí sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
BCKQSX nông nghiệp vụ đông xuân 2017-2018 Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
Dự phiên họp thứ 25 TT HĐND huyện khóa XXI... Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
BC KQ kết quả tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của CĐCQCQ huyện Ban Hành: 21/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương Ban Hành: 21/05/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 Ban Hành: 21/05/2018 Hiệu lực:
KH giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện YT Ban Hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức hoạt động 71 năm ngày TBLS... Ban Hành: 11/05/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức tháng hành động vì môi trường Ban Hành: 11/05/2018 Hiệu lực:
Mời thăm và tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động trẻ em tết thiếu nhi Ban Hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
TB cơ cấu số lượng tiếp nhận giáo viên và hướng dẫn luân chuyển CBQL, GV, NV năm học 2018-2019 Ban Hành: 11/05/2018 Hiệu lực:
Đề nghị tổng hợp báo cáo KQ sơ kết NQ 136/NQ-TU Ban Hành: 10/05/2018 Hiệu lực:
TB KL của PCT Thân Minh Sâm tại HN bàn tháo gỡ khó khăn khu dân mới TT Bố Hạ Ban Hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
KH chỉ đạo các kỳ thi năm 2018 Ban Hành: 10/05/2018 Hiệu lực:
Đề cương giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Ban Hành: 03/05/2018 Hiệu lực:
KH giám sát các quy định của pháp luật về quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn Ban Hành: 03/05/2018 Hiệu lực: ,
Tăng cường công tác quản lý việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền vận động lao động.... Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
Tổng hợp người khiếm thị có nhu cầu dùng gậy dò đường Ban Hành: 08/05/2018 Hiệu lực:
Triển khai các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh Ban Hành: 08/05/2018 Hiệu lực:

Pages