Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai và tập huấn rà soát, thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
KH rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Triển khai phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện Ban Hành: 16/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến tổng kết PTTD đoàn kết XD đời sống văn hóa gđ 2000-2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Thống kê rà soát nhu cầu vay vốn năm 2018 Ban Hành: 19/09/2018 Hiệu lực:
Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 Ban Hành: 18/09/2018 Hiệu lực:
Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 Ban Hành: 18/09/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 14/9/2018 Ban Hành: 17/09/2018 Hiệu lực:
Lập dự toán ngân sách năm 2019 Ban Hành: 11/09/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 Ban Hành: 10/09/2018 Hiệu lực:
QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019 Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
Đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau ngập úng Ban Hành: 06/09/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 30/8/2018 Ban Hành: 31/08/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ Ban Hành: 05/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT Ban Hành: 04/09/2018 Hiệu lực:
QĐ ban hành quy định đánh giá tiêu chuẩn điều động cán bộ, giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám Ban Hành: 30/08/2018 Hiệu lực:

Pages