Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TBKL phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
Tăng cường bảo đảm ATTTGT trong dịp lễ 30/4, 01/5 Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
Thống kê hộ chủ rừng theo diện tích... Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
KH vận động quỹ khuyến học 2018 Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
TBKL PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN công tác an toàn thực phẩm quý I năm 2018 Ban Hành: 23/04/2018 Hiệu lực:
Đôn đốc thu nợ sử dụng đất Ban Hành: 23/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN góp ý kiến đồ án quy hoạch mở rộng TT Cầu Gồ Ban Hành: 17/04/2018 Hiệu lực:
Chấn chỉnh công tác trích nộp BHXH, BHYT... Ban Hành: 17/04/2018 Hiệu lực:
KH kiểm tra công tác chính sách bảo trợ xã hội Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
KH nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Ban Hành: 18/04/2018 Hiệu lực:
KH tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng miền nam... Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
Tuyên truyền hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao theo NĐ 49... Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
Tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ Ban Hành: 17/04/2018 Hiệu lực:
KH triển khai Luật tiếp cận thông tin Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
QĐ thành lập tổ kiểm tra CNTT Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
BC triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW (Đảng ủy CQCQ huyện) Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự hội nghị với Lâm trường Đồng Sơn Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
TBKL PCT Thân Minh Sâm tại HN quán triệt đề án hỗ trợ Người có công Ban Hành: 16/04/2018 Hiệu lực:
Báo cáo KQ nhiệm vụ KT-XH tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN UBND huyện tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 12/04/2018 Hiệu lực:

Pages