Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
QĐ kiện toàn BBT Cổng TTĐT huyện Yên thế Ban Hành: 07/05/2018 Hiệu lực:
Đôn đốc thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
Thông báo chức danh, chữ ký Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Thế Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
TBKL CTUBND huyện tại buổi làm việc kiểm điểm thực hiện các dự án dân cư mới trên địa bàn... Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
KH giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giá...tội phạm Ban Hành: 27/04/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 27/4/2018 Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
Quyên góp, ủng hộ quỹ bảo trợ NNCĐ DC năm 2018 Ban Hành: 04/05/2018 Hiệu lực:
Triệu tập dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 Ban Hành: 02/05/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực việc làm... Ban Hành: 26/05/2018 Hiệu lực:
TB dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 27/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN bàn biện pháp GPMB...quy hoạch chi tiết TT Bố Hạ Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
QĐ kiện toàn đội giao thông hỏa tốc, tổ giúp việc BCĐ phòng chống TT-TCCN... Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
QĐ kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống TT-TCCN... Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
PA phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn 2018 Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
KH phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn 2018 Ban Hành: 26/04/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2018 Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
Tăng cường bảo đảm ATTTGT trong dịp lễ 30/4, 01/5 Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:
Thống kê hộ chủ rừng theo diện tích... Ban Hành: 24/04/2018 Hiệu lực:

Pages