Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
TBKL BTVHU tại hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể Ban Hành: 16/10/2018 Hiệu lực:
Báo cáo kết quả giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
TBKL Chủ tịch UBND huyện tại HN kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 09 tháng đầu năm Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 10 năm 2018 Ban Hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
BC tổng kết 5 năm ngày pháp luật luật trên địa bàn Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Thực hiện KH rà soát văn bản QPPL 2014-2018 Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Thông báo giờ làm việc mùa đông Ban Hành: 09/10/2018 Hiệu lực:
Triển khai điêu tra, thống kê người đi lao động trên địa bản bị chết do tai nạn lao động Ban Hành: 08/10/2018 Hiệu lực:
BC ước thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 Ban Hành: 08/10/2018 Hiệu lực:
Thực hiện lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
TB phân công nhiệm vụ của lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
Mời làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
TB lịch làm thêm giờ của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác PCCC, cứu nạn... Ban Hành: 28/09/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Ban Hành: 26/09/2018 Hiệu lực:
TB chức danh, chữ ký Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thế Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn kiểm tra liên ngành Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 Ban Hành: 26/09/2018 Hiệu lực:

Pages