Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời dự khai giảng năm học 2017-2018 Ban Hành: 01/09/2017 Hiệu lực:
Triệu tập kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 01/09/2017 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân của TTHĐND, UBND huyện này 30/8/2017 Ban Hành: 30/08/2017 Hiệu lực:
Đông đốc gửi báo cáo giám sát chuyên đề của TT HĐND huyện Ban Hành: 31/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ban Hành: 31/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự khai giảng năm học 2017-2018 Ban Hành: 30/08/2017 Hiệu lực:
Tuyên truyền Đại hội công đoàn huyện Yên Thế lần thứ VII, NK 2017-2020 Ban Hành: 30/08/2017 Hiệu lực:
Thay đổi đại biểu tiếp dân ngày 30/8/2017 Ban Hành: 29/08/2017 Hiệu lực:
TBKQ phiên họp HĐND huyện tháng 8 năm 2017 Ban Hành: 25/08/2017 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian diễn tập tìm kiến cứu nạn tại Tân Sỏi Ban Hành: 28/08/2017 Hiệu lực:
Thông báo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng Ban Hành: 28/08/2017 Hiệu lực:
Chấn trỉnh công tác hành nghề dược tư nhân Ban Hành: 28/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự diễn tập phòng chống thiên tai tại Tân Sỏi Ban Hành: 28/08/2017 Hiệu lực:
Thông báo chuyển địa điểm Bộ phận TN&TKQ huyện Ban Hành: 23/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự giải thể thao truyền thống VP CQHC Nhà nước Ban Hành: 21/08/2017 Hiệu lực:
TBKL của PCTTTUBND huyện tại HN giao ban công tác dân số KHHG Đ Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự tổng duyệt Đại hội TDTT huyện Yên Thế lần thứ VIII năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự tổng duyệt Đại hội TDTT huyện Yên Thế lần thứ VIII năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 8 năm 2017 Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:
Mời dự buổi làm việc Tổ công tác của UBND tỉnh Ban Hành: 11/08/2017 Hiệu lực:

Pages