Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em Ban Hành: 05/06/2018 Hiệu lực:
TBKL CT UBND huyện buổi kiểm tra đường GTNT theo NQ 07/2017 của HĐND tỉnh Ban Hành: 05/06/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân ngày 30/5/2018 của TTHĐND, UBND huyện Ban Hành: 01/06/2018 Hiệu lực:
KH kiểm tra công tác thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công... Ban Hành: 31/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018 Ban Hành: 31/05/2018 Hiệu lực:
Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề 2019 và chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
KH chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp Ban Hành: 28/05/2018 Hiệu lực:
KH thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
QĐ giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 Ban Hành: 30/05/2018 Hiệu lực:
Tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống matuys năm 2018 Ban Hành: 28/05/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia Ban Hành: 28/05/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác phòng, chống nắng, nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm Ban Hành: 29/05/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn giám sát của TT HĐND Tỉnh Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
Phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:
Thực hiện nghiêm túc quy định của NĐ 23/2015//NĐ-CP Ban Hành: 25/05/2018 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện cuộc vận động quỹ nhân đạo năm 2018 Ban Hành: 23/05/2018 Hiệu lực:
KH triển khai thực hiện cuộc vận động quỹ nhân đạo năm 2018 Ban Hành: 23/05/2018 Hiệu lực:
QĐ kiện toàn Ban ATGT huyện Yên Thế Ban Hành: 24/05/2018 Hiệu lực:

Pages