Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
Mời làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
TB lịch làm thêm giờ của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế Ban Hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
Tăng cường công tác PCCC, cứu nạn... Ban Hành: 28/09/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Ban Hành: 26/09/2018 Hiệu lực:
TB chức danh, chữ ký Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thế Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn kiểm tra liên ngành Ban Hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 Ban Hành: 26/09/2018 Hiệu lực:
Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN triển khai và tập huấn rà soát, thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
KH rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Triển khai phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện Ban Hành: 16/09/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến tổng kết PTTD đoàn kết XD đời sống văn hóa gđ 2000-2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
KH tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 Ban Hành: 20/09/2018 Hiệu lực:
Thống kê rà soát nhu cầu vay vốn năm 2018 Ban Hành: 19/09/2018 Hiệu lực:
Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 Ban Hành: 18/09/2018 Hiệu lực:
Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 Ban Hành: 18/09/2018 Hiệu lực:
TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 14/9/2018 Ban Hành: 17/09/2018 Hiệu lực:
Lập dự toán ngân sách năm 2019 Ban Hành: 11/09/2018 Hiệu lực:
Kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 Ban Hành: 10/09/2018 Hiệu lực:
QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019 Ban Hành: 07/09/2018 Hiệu lực:

Pages